Zorg

Kerntaak van onze overheid: hoog tijd voor een plan en concrete acties

Versterking van de zorg van het OCMW, zonder privatisering

  • Groen Stekene wil de samenwerking met Zorg Waasland stimuleren om zo aan schaalvergroting te doen en de kosten te drukken.
  • De dagprijs is te hoog in de zorginstelling. Voor betaalbare zorg moet de gemeente een extra inspanning leveren.
  • Voor Groen Stekene zijn de Seniorenraad en de Adviesraad van Personen met een Handicap de uitgesproken partner in het uitstippelen van een zorgbeleid.
  • Zorgbehoevenden moeten lekkere en gezonde maaltijden krijgen met ruime aandacht voor producten van de plaatselijke landbouwers.
  • Mantelzorg willen we actief ondersteunen en promoten.
  • Goed geleide en kwalitatieve zorg die wij nooit geprivatiseerd willen zien.

Ondersteuning voor de sociaal zwakkeren

  • Een groter aanbod van sociale huurwoningen is noodzakelijk zodat kansarmen in Stekene een betaalbare woning vinden.
  • De strijd tegen armoede moet opgevoerd worden, met een doordacht armoedeplan. Kinderopvang betaalbaar houden is daar zeker een onderdeel van.

Verbetering van de voorzieningen voor kinderen

  • Groen Stekene wil het aanbod van kinder- en vakantieopvang versterken en beter op elkaar afstemmen, zeker voor de buitenschoolse opvang. De capaciteit in de vakantie moet drastisch verhoogd worden door de monitoren beter te betalen.

Stem Groen voor betere en betaalbare zorg.