Energie en Klimaat

Deze zomer konden we er niet omheen. Het klimaat verandert en dit heeft voor ieder van ons gevolgen.
In de praktijk gebeurt er in Stekene vrijwel niets om de klimaatdoelstellingen te halen.

Wist je dat deze legislatuur ...

... 2 aanvragen voor het plaatsen van windmolens op ons grondgebied een negatief advies kregen
    van  Gemeentebelangen?

... in 2017 bleek dat tijdens de “Airbezen” luchtkwaliteitsmeting de maximale fijnstofconcentratie-
    drempel bijna overal in onze dorpskernen op maximaal zat, wat levensgevaarlijk is?

... alle subsidies voor energiezuinige maatregelen zijn afgeschaft?

... in 2015 Stekene de burgemeestersconvenant van Waasland Klimaatland ondertekende?

Samen investeren in hernieuwbare energie

  • Het gemeentebestuur moet actief in dialoog gaan met de Stekenaars en helpen zoeken naar de beste plaatsen voor windturbines. 
  • Groen wil zonnepanelen plaatsen op de daken van gemeentelijke gebouwen en wil dit doen via een coöperatieve waarin iedere Stekenaar mee kan investeren. Zo kan iedereen die wil een graantje meepikken.

Inzetten op energie-efficiëntie

  • Groen wil investeren in het energieneutraal maken van de gebouwen van de gemeente. Ook de oude gebouwen moeten aangepakt worden zodat deze klaar zijn voor de toekomst.
  • Groen wil de subsidies voor energiezuinige maatregelen zoals isolatie herinvoeren.
  • Bovendien kan de gemeente leningen met lage rentelast aanbieden zodat iederéén in energie-efficiëntie kan investeren.

Luchtkwaliteit

  • Op 29 september wordt de uitslag bekend gemaakt van de nationaal wetenschappelijke luchtkwaliteitsmeting Curieuzeneuzen waar ook vele Stekenaars aan mee deden. Volg ons op Facebook voor de actuele lokale resultaten.
  • Door de wagen te laten staan en de fiets meer te gebruiken zorg je voor minder autoverkeer en dus ook voor minder CO2-uitstoot en fijn stof.