Financiën

Minder schulden, meer ademruimte

Dalende belastingdruk, door slimme besparingen en investeringen met Groen

Gestegen schuld

In april 2016 ging gemeente Stekene een lening aan van 6 miljoen euro. De schuldenlast zal hierdoor stijgen van ca. 18 miljoen euro in 2017 tot ca. 24 miljoen euro. Dat is 1.343 euro schuld per inwoner, veel meer dan bij vergelijkbare gemeenten. En dan is de OCMW schuld nog niet eens opgenomen in deze cijfers.(1)
Ongeveer 5 miljoen euro zou gaan naar de bouw van een enorm horecagebouw en de aanleg van een waterpartij met fonteinen op de plaats van het vroegere Zomerhuis. Stekene heeft een aanslagvoet van 8%, goed voor de op één na  hoogste belastingdruk van alle Wase gemeenten.
(1) Bron: Statistiek Vlaanderen

Groen wil investeren, maar niet in megalomane projecten

  • Het Zomerhuis moet zijn sociale en recreatieve functie terugkrijgen. Groen denkt aan een natuurlijk park met speeltuin, ruimte voor een pop-upbar, zwemvijver en een fietspunt. De te verwachten kost hiervoor is 1,5 miljoen euro.
  • Groen wil investeren in voet- en fietspaden en vele verwaarloosde trage wegen heropenen tot alternatieve autovrije verbindingen.
  • Groen pleit voor een bescheiden maar goed uitgeruste nieuwe bib met multifunctionele ruimte.

Sociale, duurzame maar minder dure maatregelen

Bij de aanvang van deze legislatuur schafte de gemeente tal van subsidies af. Ook alle retributies werden opgetrokken. De afkoppelingskosten voor het scheiden van afvalwater stegen maar liefst van 500 tot 1.500 euro per huisgezin. Groen wil met gerichte ondersteuningen een grote stap vooruit zetten.

  • Energie: Groen wil de subsidies voor duurzaam bouwen herinvoeren. We moeten de 2020-klimaatdoelstellingen halen die onze burgemeester in 2015 ondertekende, het doel is nog veraf.
  • Sociaal weefsel: Groen wil wijkpunten oprichten waar je enkele uren per week terecht kan met je administratieve vragen, documenten kan binnenbrengen en ophalen, boeken van de bib kan afhalen. Zo herstellen we de schade die de sluiting van de filialen in de deelgemeenten bracht.
  • Onderwijs: Groen wil o.a. het busvervoer en het schoolzwemmen opnieuw subsidiëren.
  • Horeca: Als overheid moeten we zelf geen cafés bouwen die onze lokale horeca beconcurreren, maar meedenken met hen over stimuli, bv. voor de aanleg van terrassen.