Hellestraat en Koewacht

Groen gaat voor de noodzakelijke verbeteringen in de Stekense rand

Mobiliteit

  • Rond Hellestraat en Koewacht in het groene binnengebied, bevinden zich vele trage wegen die in onbruik raakten. Groen vindt dat deze optimaal open moeten. Zij vormen nl. vaak ideale en veilige fiets- en wandelwegen. De busontsluiting van de Lijn kan efficiënter.
  • De bereikbaarheid voor (schoolgaande) fietsers naar het centrum is slecht zeer onveilig. Groen wil de veiligheid aan de fietstunnels aanpakken, signalisatie ten gunste van de fietser aanpassen, de trage weg in de Kiekenhaag richting centrum openen en de vernieuwing van de N403 een wandel- en fietsersfocus geven zodat van het noorden naar Kemzeke fietsen wordt beveiligd.
  • Het snelheidsprobleem in Koewacht en Nieuwdorp moet nu echt worden aangepakt.

Weekendverblijven

  • Het zeer lakse beleid, ook uit het nabije verleden maakt de problematiek alleen maar groter.
  • Groen pleit voor een humane, voor iedereen duidelijke oplossing. In recreatiegebied mag niet worden gewoond, de wetgeving rond het behoud van onze bosrijke omgeving moet worden toegepast.
  • Zware inbreuken (illegale weekendverblijven, veel te grote constructies) moeten prioritair aangepakt worden. Een goede begeleiding en aanbieden van sociale huisvesting vermijden persoonlijke drama’s.

Versterking van het sociaal leven

  • Verenigingen van Koewacht en Hellestraat verdienen meer ondersteuning, dan kunnen ze nog sterker uit de hoek komen. Maak Koningshei gratis voor alle verenigingen, goedkoper voor anderen.
  • De -helaas gesloten- bibliotheek van Koewacht en Hellestraat moeten heropend worden als wijkloket en infopunt, waar je elke week enkele uren boeken kan afhalen en met je administratieve vragen terecht kan. Zo worden ook mensen met beperkte mobiliteit geholpen.
  • Een plan opstellen voor de lokale economie, om handelaars/starters te motiveren en te begeleiden klein dorpswinkels te openen.
  • Ook een onderbouwd en breed gedragen plan opstellen voor de toekomst van de kerkgebouwen zodat de gebouwen de gemeenschap in de toekomst het meest kunnen dienen.