Sociaal weefsel en vrije tijd

Verbonden mensen, gelukkige mensen

De wijkloketten

De bibliotheken in de deelgemeenten werden gesloten, een historische vergissing. De besparing van het sluiten is nihil en het aantal ontleners onder de 15 jaar is hierdoor lager dan in andere gemeenten.

Groen pleit voor het oprichten van wijkloketten. Daar beantwoorden wijkwerkers bv. enkele uren in de week administratieve vragen en kunnen boeken die ontleend werden ingediend en opgehaald worden. Zo krijgen ook ouderen en minder mobielen toegang tot informatie van de overheid en boekontleningen

Sterk en dynamisch middenveld

Geef erkende verenigingen meer steun:

 • De subsidies voor culturele verenigingen moeten omhoog. Verenigingen in het algemeen mogen nog sterker begeleid en ondersteund worden.
 • Werk ook samen met buurgemeenten voor een ruimer cultureel aanbod uit.
 • Voorzie een nieuwe bibliotheek met polyvalente ruimte. Ook dat versterkt culturele initiatieven.
 • Stel de gemeenschapscentra gratis ter beschikking.
 • Groen ziet een oplossing voor een fuifzaal in de ambachtelijke zone, als er een geschikt pand vrijkomt. Extra speelruimte in drukkere woonkernen kan op speelplaatsen door samen te werken met scholen.

Sterke horeca, extra uitgaansmogelijkheden

Geef erkende verenigingen meer steun, zeker als ze samenwerken. Stel de gemeenschapscentra gratis ter beschikking. Bovendien stellen we dit voor:

 • De subsidies voor culturele verenigingen moet omhoog, de helft van de Stekenaars is niet tevreden over het culturele aanbod. Wek daartoe ook samen met buurgemeenten.
 • Versterk de speelpleinwerking
 • Geef een nieuwe bibliotheek een polyvalente ruimte

Sterke horeca voor uitgaansmogelijkheden

De horeca in Stekene kan meer ondersteuning gebruiken. Daartoe stellen we voor:

 • Zet in op fietstoerisme en promoot meerdaagse recreatie.
 • Stel in overleg met de sector een beleidsplan op, ook voor de deelgemeenten.

Beter luisteren, meer betrokkenheid

Kan je van mensen verwachten dat ze zich betrokken voelen als ze niks te zeggen hebben? Groen wil de Stekenaar beter informeren en meer betrekken vooraleer te beslissen.

 • Geef wijken beslissingsmogelijkheden.
 • Richt een burgerparticipatieplatform op voor strategische dossiers.
 • Werk samen met adviesraden.