'Zorg Stekene' baart Stekene zorgen

22 November 2017

'Zorg Stekene' baart Stekene zorgen

Zal een rusthuisbed nog betaalbaar zijn in de toekomst? En blijft de dienstverlening van het OCMW even goed? Daar maakt Groen Stekene zich zorgen over. Want de Vlaamse Regering wil de OCMW's hervormen. Stekene moet daarin mee maar de gevolgen kunnen hard aankomen. Op dit moment speelt elk OCMW zijn eigen rol in het sociale beleid van zijn gemeente. Maar de Vlaamse Regering wil de taken van het OCMW nu overhevelen naar het gemeentebestuur. Heel wat steden en gemeenten kondigden al aan dat ze de zorg die bij hun OCMW zit, zullen afstoten: zelfstandige zorginstellingen zullen die beheren. Groen wil garanties voor de zorg waarvan voor behoevenden de kosten toenemen, vaak zonder dat de kwaliteit blijft.Niet zorg maar winst

En daar zit het probleem. Die zelfstandige zorgbedrijven vallen buiten de controle van de Vlaamse overheid, en zijn een stap naar totale privatisering. Niet zorg maar wel winst zal voorop staan. Groen vreest dat deze kwalijke trend grote gevolgen kan hebben voor zowel bewoners als personeel. In de gemeenteraad van September stond deze kwestie op de agenda: richt onze gemeente 'Zorg Stekene' op, een zorgbedrijf dat het huidige OCMW vervangt? Groen is alvast erg sceptisch: Stekene gaat hier hals over kop van start zonder een debat met alle betrokkenen of met de gemeenteraad. Het dossier laat nog vele vragen onbeantwoord. Bovendien heeft de Vlaamse Regering dit bewuste OCMW-decreet nog niet goedgekeurd, en ze riskeert zelfs een njet van de Raad van State.

Had Stekene zich wat terughoudend opgesteld, of zich aangesloten bij het Waas Zorgbedrijf, dan waren er meer garanties voor het personeel en de prijs van de zorg ? twee zaken die Groen Stekene erg belangrijk vindt.