Maak prioriteit van de moordstrookjes langs de N403

14 Oktober 2023

Maak prioriteit van de moordstrookjes langs de N403

Al fietsend wil fractieleider Mieke Schauvliege (Groen) voelen wat er leeft in Oost-Vlaanderen. 'Ik wil inspiratie opdoen en verschillende Oost-Vlaamse dossiers meenemen naar het Vlaams parlement', legt ze uit. Eén van die dossiers is de grote verkeersonveiligheid langs de gewestweg N403. Samen met raadslid Carl Ivens uit Stekene voert ze actie tegen de moordstrookjes op deze N-weg. 

Mieke Schauvliege - Vlaams parlementslid voor Groen

Carl Ivens - fractievoorzitter gemeenteraad/Zorg Stekene/Politieraad

Al jaren wordt er gesproken over plannen om de gewestweg N403 op middellange termijn te heraanleggen. Wanneer de werken zullen aanvangen, is niet gekend. Mieke Schauvliege: "Verkeersveiligheid laat niet toe dat er in afwachting van een grondige aanpak niet aan tijdelijke alternatieven wordt gewerkt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat er pas actie wordt ondernomen als er een incident plaatsvindt?"

Schauvliege doet zelf enkele voorstellen: "Op korte termijn kan er tijdelijk met noodingrepen gewerkt worden tot de heraanleg aangevat kan worden. Met paaltjes en betonblokken, door het schrappen van een parkeerstrook of via het aanreiken van uitgestippelde alternatieve routes, kan je al wat doen. Kleine ingrepen kunnen op korte termijn de fietsveiligheid sterk verbeteren in afwachting van een permanent nieuw fietspad." 

"Ook moet bevoegd minister Lydia Peeters de verkeersveiligheid langs gewestwegen ernstig nemen." Met hun actie tegen de moordstrookjes hopen Mieke Schauvliege en de leden van Groen Stekene de problematiek hoger op de agenda te krijgen. "Langs deze weg lopen er verschillende schoolroutes", weten raadsleden Carl Ivens en Katrien De Vijlder uit Stekene. "Straks start het nieuwe schooljaar weer, wij willen dat ieder kind veilig naar school kan fietsen. Dit geldt zowel voor de kinderen die school lopen in Kemzeke, als voor de scholieren die langs hier naar Sint-Niklaas fietsen. Wij hopen dan ook dat er op korte termijn werk wordt gemaakt van veilige schoolroutes."