Stekene krijgt straks 163 km aan unieke trage wegen

14 Oktober 2023

Stekene krijgt straks 163 km aan unieke trage wegen

Trage wegen zijn gemeentewegen die vnl. worden gebruikt door niet-gemotoriseerd verkeer zoals fietsers en voetgangers. In 2011 stelden vrijwilligers in Stekene een eerste inventaris van trage wegen op. Na tien jaar van inactiviteit is er een doorbraak.

Carl Ivens - fractievoorzitter gemeenteraad/Zorg Stekene/Politieraad

In de covidjaren hebben veel Stekenaren hun wegels herontdekt, waardoor de noodzaak voor een regeling van gesloten en open wegels toenam.
Groen Stekene had net in 2019 het dossier terug opgepakt en het initiatief overgedragen aan Trage Wegen Stekene. Via een samen­werking van gemeentediensten, de lokale werkgroep en vzw Trage Wegen bracht het Stekens bestuur onlangs een beleidskader voor haar trage wegen naar de gemeenteraad.

"Een mooie samenwerking tussen bestuur, oppositie, diensten en vrijwilligers."


Dit voorziet in een wensbeeld voor de toekomst, een afwegings­kader voor alle toekomstige plannen en operationele keuzes om het netwerk van wegels te realiseren. Het werd een mooie samenwerk­ing die aantoont dat vrijwilligers, gemeentediensten, bestuur en oppositie samen tot breedgedragen oplossingen kunnen komen. Groen is blij met het resultaat en hoopt dat dit op termijn ook leidt tot een fijnmazig, veilig en efficiënt netwerk tot in de dorpskernen.