Zomerhuissite, ideale habitat voor zwemvijver en zomerbar

05 April 2017

Zomerhuissite, ideale habitat voor zwemvijver en zomerbar

Een zwemvijver, faciliteiten voor een zomerbar, een fietsverhuurpunt en openbare toiletten: dat is wat Groen Stekene zou inrichten om het Zomerhuis zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle inwoners van Stekene, mét behoud van het natuurlijk karakter van de parksite. Wat het Stekens bestuur zinnens is is megalomaan, zonder respect voor het historisch karakter van de site, een heuse killer voor de Stekense horeca, en de plannen veroorzaken bovendien een extra verkeersstroom. Eind maart werd een ontwerp van het masterplan Zomerhuis door het gemeentebestuur op een commissie voorgesteld: de kostprijs voor het project bedraagt 3,5 miljoen EUR.

Megalomaan voorstel huidig bestuur

Groen Stekene staat werkelijk perplex: het bestuur van Stekene wil in dit plan een horecazaak laten bouwen van 1,2 miljoen EUR en een waterpartij met fonteinen die 850.000 EUR kost.   
In het begin van deze legislatuur heette het nog dat er voor niks geld was: ongeveer alle subsidies werden afgeschaft, bibliotheken werden gesloten, zwemmen op school en busvervoer werd gestopt en afkoppeling van het rioolnetwerk is drie keer zo duur geworden. Het leven is er dus voor de gemiddelde Stekenaar deze legislatuur een flink stuk duurder op geworden. Het valt niet te begrijpen dat Gemeentebelangen -NVA en liberalen- nu zo'n megalomaan plan kunnen ontvouwen. Een overheid die zelf cafés begint te bouwen heeft haar functie duidelijk verkeerd begrepen, en dit terwijl in de dorpskernen het caféleven op een dieptepunt zit en alle steun zou kunnen gebruiken. Bovendien wordt met dit plan de bestaande horecazaak de Chalet op hetzelfde Zomerhuisterrein stevig beconcurreerd.
Groen vindt het ook onbegrijpelijk dat de dreef Bormte-Kaaistraat langs het fietspad wordt doorgetrokken. Dit zal werkelijk veel sluipverkeer naar de rustige Kaaistraat genereren.
Daarnaast is er in het ontwerp voor het hoofdbouw geen enkele wettelijk verplichte energiebesparende maatregel voorzien, onbegrijpelijk in tijden dat er klimaatdoelstellingen moeten worden behaald.
Het bestuur is uit pure grootheidswaanzin werkelijk de pedalen kwijt, en de burger is andermaal de pineut.

 

 

De plannen van Groen Stekene
Groen Stekene volgt wel enigszins in de herinrichting van het park zelf. En als er dan toch iets met het zwembad moet gebeuren, dan blijven de groenen bij hun eerder berekende plannen om het zwembad om te toveren tot een zwemvijver. De kostprijs voor dit volledig uitgewerkte plan naar een Antwerps voorbeeld is beperkt tot 600.000 EUR.
Verder wil Groen het park een nog meer natuurlijk boskarakter geven dan in de plannen is opgemaakt, met meer in de groene omgeving geïntegreerde zitbanken en speeltuigen én een nadrukkelijkere plaats voor Transitie Stekene.
In het verleden heeft Groen ook altijd aangegeven dat de site in het kader van fietsrecreatie moet uitgerust worden met een fietssteunpunt voor verhuur en herstelling. Dit gaat de dagrecreatie boosten, een stevige duw die de Stekense horeca pas echt kan gebruiken.
Groen wil dat de site ook voorzien wordt van openbare toiletinfrastructuur én faciliteiten voor het kunnen inrichten van een zomerbar, een initiatief dat dat heel complementair is met de huidige Zomerhuissite, succes verzekerd.