Zomerhuis: Kroniek van aangekondigde miserie

22 Januari 2018

Zomerhuis: Kroniek van aangekondigde miserie

Het gemeentebestuur van Stekene kreeg van de Vlaamse overheid begin december een vergunning om de bouwplannen van de Zomerhuissite aan te vatten nadat het de bezwaren van buurtbewoners in haar adviezen compleet negeerde. De buurtbewoners namen dit niet en tekenen nu beroep aan tegen de beslissing.   Groen Stekene vindt het ondenkbaar dat een overheid 5 miljoen EUR geleend geld gaat uitgeven aan een project zonder de buurt vooraf nog maar te informeren. Ook het compleet negeren van de gefundeerde argumenten van de buurt vindt Groen er helemaal over. Het is niet nà de realisatie dat er moet overlegd worden, wél ervoor.

Het schepencollege heeft dus geen van haar beide taken ernstig genomen en moet nu op de blaren zitten: als burgers niet gehoord worden, dan nemen ze zelf het heft in handen. Dàt is de bestuurlijke realiteit van het moment in Vlaanderen, wie dit negeert ligt vroeg of laat politiek in de touwen.
Bovendien dwingt het Stekens bestuur de buurtbewoners nu tot het maken van enkele duizenden euro's juridische kosten om van hun democratisch recht gebruik te kunnen maken om via beroepsprocedures toch gehoord te kunnen worden. Het geld hiervoor hebben de buren helemaal uit eigen zak betaald.

Groen Stekene heeft de grootschaligheid en de hoge kostprijs van het project altijd aangeklaagd. De site kan geen activiteiten met hoge capaciteit dragen, de straten rondom het Zomerhuis al evenmin.Als het project was doorgegaan zoals gepland, dan dreigde een kleine catastrofe rond mobiliteit in de straten rondom.

Bovendien is het niet aan een overheid om zelf horecazaken te bouwen.

Wat dan wel?
Als het aan Groen ligt komt er op de site in de zomer een bescheiden pop-up zomerbar, een fietsverhuur- en herstelpunt voor dagrecreatie, een natuurlijke speeltuin en openbare toiletten.
Het park moet vooral zijn imago van groene oase kunnen bewaren en een plaats zijn waar al onze burgers zich thuis voelen.

Maar het laatste woord is vooral aan die burger zelf: na de verkiezingen moet een ambitieus inspraakproces elke inwoner van onze gemeente de kans geven mee te denken aan een Zomerhuissite die door velen gedragen wordt. De meeste inwoners voelen zich nl. wel op één of andere manier verbonden met het Zomerhuis en hebben er dus een mening over.
Hopelijk komt er daarna wel een dossier dat ernstig is opgemaakt.

Inspraak is geen spelletje
Het gebrek aan de burgers ernstig nemen doet ons het ergste vermoeden met de bevragingsplannen die het bestuur heeft in het kader van de heraanleg van de centrumzone.


In een verkiezingsjaar de burgers willen betrekken bij het beleid heeft al een twijfelachtige bijsmaak. Maar het bestuur stuurde de bestekken hiervoor ook alleen maar naar communicatiebureau's en dus niet naar bureaus die gespecialiseerd zijn in publieksparticipatie.


De communicatie lijkt in dit proces dus de prioriteit te zullen krijgen op de inhoud en op de resultaten.
Groen staat pal achter inspraak vragen aan burgers bij het beleid, maar een burgerparticipatieproces moet ernstig worden genomen en neemt toch al vlug anderhalf jaar in beslag.
Groen Stekene zal het proces voor de dorpsheraanleg van zeer nabij volgen.