Zomerhuis herleeft: alleen een duurzaam plan maakt kans op slagen

15 December 2016

Het Zomerhuis, memorabel recreatiedomein van weleer, ligt er vandaag de dag wat mistroostig bij. Het smeekt al jaren om een nieuwe bestemming. Daar belooft het gemeentebestuur nu eindelijk werk van te maken. Maar Groen Stekene plaatst kanttekeningen bij het plan. Al in 2012 lanceerden wij (toen nog GPS) een sterk onderbouwd en betaalbaar voorstel: vorm het domein om tot een moderne ecologische zwemvijver naar het model van Zwemvijver Boekenberg in Deurne. Met die mix van recreatie en duurzaamheid kon GPS toen ruim 80% van zijn Stekense achterban overtuigen. Groen Stekene heeft heimwee naar die mooie zomers van weleer. Het Zomerhuis is dringend toe aan een nieuwe bestemming: een duurzame en tot de verbeelding sprekende trekpleister voor alle Stekenaren. Maar onlangs ontvouwde het gemeentebestuur heel andere plannen. In hun blauwdruk ligt de focus op een nieuwe taverne (in concessie) en een grote, slechts enkeldiepe waterpartij - van zwemmen is geen sprake. Bovendien voorziet de gemeente een grote autoparking, die ze wil ontsluiten via de Tragel en de Kaaistraat. Dat brengt ongewenst autoverkeer naar de rustigste straten van ons dorpscentrum. Bij die plannen werd de politieke oppositie buitenspel gezet: ze kreeg geen gelegenheid om echt ideeën of bezwaren in te brengen. Duurzaamheid voorop Groen Stekene vindt dat het beter kan en formuleert daarom de volgende aanbevelingen. De fotogenieke rust van Kaai en Tragel mag niet geschonden worden: hou die omgeving dus autoluw. Laat het Zomerhuis vooral fietsers en wandelaars aantrekken. Verder pleit Groen voor een volwaardig fietspunt met info, verhuur-, herstel- en herlaadmogelijkheden. Natuurlijk moet er ook ruimte blijven bestaan voor bos en een vaste stek voor Transitie.