Windmolens? Ja, maar niet zonder garanties!

20 Februari 2017

? Het op stapel staande windpark Baggaart heeft al heel wat stof doen opwaaien en dreigt Stekene - opnieuw - in twee kampen te verdelen.  Het gemeentebestuur blaast intussen warm en koud tegelijk: Baggaart krijgt a priori een njet, maar Stekene tekende wel 'Waasland Klimaatland'. Groen Stekene roept op tot verantwoordelijkheidszin. Langs de E34 ter hoogte van de grens tussen Moerbeke en Stekene willen Fortech ? Wase Wind en ENGIE Electrabel zes windturbines plaatsen, samen goed voor voldoende stroom voor alle gezinnen van beide gemeentes. Binnenkort dienen zij hun officiële aanvraag voor dit Baggaartproject in.

Groen Stekene is in principe voor elke energietransitie die vervuilende fossiele brandstoffen en gevaarlijke kerncentrales vervangt door hernieuwbare energie.  Tegelijk willen wij dit project eerst grondig onderzoeken: is er aan alle normen voldaan? Hebben omwonenden niet te veel last van geluid en slagschaduw? En zorgt dit project voor werkgelegenheid in onze streek? Daarom gingen we ons informeren op de presentatie van het windpark en ook op de infoavond van actiegroep Windstil Stekene. Groen Stekene begrijpt de bekommernissen van de omwonenenden en mist een  rechtstreeks en eerlijk debat tussen beide partijen. Tegelijk stellen wij vragen bij het standpunt van de gemeente: nog voor de informatieronde gaf die al een negaief advies - dat overigens geen enkele officiële invloed heeft. Om de omwonenden naar de mond te praten? Dat vinden wij laf en opportunistisch. In de plaats daarvan hadden burgemeester en schepenen de betrokken gezinnen garanties moeten geven: dat de gemeente als officiële tussenpersoon te allen tijde hun belangen zou verdedigen wanneer de zaken anders zouden lopen dan nu beloofd. Dàt is beleid voeren!