Waarom staat Stekene (straks) vol met appartementen?

27 December 2021

Waarom staat Stekene (straks) vol met appartementen?

In de eerste helft van dit jaar nam een team auditeurs van de Vlaamse overheid het Stekense beleid rond aanvragen, opvolging en controle van omgevingsvergunningen onder de loep. Hun rapport stelt zowat zwart op wit dat onze gemeente bouwvergunningen toekent op basis van willekeur. De pijnpunten die werden vastgesteld zijn niet min. Zo is er de vaststelling dat er eigenlijk geen objectieve criteria zijn waarop aanvragen geëvalueerd worden. Daardoor is de beoordeling van de dossiers verre van transparant en dreigt willekeur. Ook stippen de auditeurs aan dat handhaving slechts beperkt is uitgewerkt. "De Gemeente Stekene voert geen controles uit op de correcte uitvoering van de vergunningsvoorwaarden”, zo staat er. Dit zorgt uiteraard mee voor een sfeer van totale vrijheid om af te wijken van de weinige regels die er zijn. Bovendien blijkt bij aanvragen door projectontwikkelaars dat het college bij de voorafgaandelijke besprekingen met de bouwheer vaak al een verregaande goedkeuring geeft voordat de officiële procedure is gelopen. Externe adviezen die moeten ingewonnen worden van gemeentelijke diensten en zelfs het openbaar onderzoek waarin burgers bezwaarschriften kunnen indienen, worden zo een lachertje. Datzelfde gebeurt zelfs met de adviezen van de eigen gemeentelijke omgevingsambtenaar: de auditeur stelt vast dat die negatieve adviezen in zowat 50% van de dossiers niet gevolgd worden, een abnormaal en alarmerend hoog cijfer. Hier verweerde de Burgemeester zich op TV Oost dat 95% van de dossiers wel lopen volgens de adviezen van de eigen ambtenaar, maar dat is een uitermate zwak verweer. Wanneer je 50% van de rode lichten negeert als bestuurder, kom je ook niet weg met de opmerking: maar bij alle groene lichten rijd ik door, hoor. Het verbaast niet dat de Burgemeester de audit weglacht. Speciaal voor Stekene wordt een nieuw woord opgenomen in de Dikke Van Dale: “verappartementisering”. Toegegeven, een mooi woord is het niet, en de nieuwe trend die het benoemt oogt al even weinig fraai.

Wat is er nu precies aan de hand? Wel, in Stekene wordt stevig gebouwd. Laten we de cijfers even vergelijken met die van onze buurgemeente Sint-Gillis-Waas. Daar steeg het aantal appartementen in de periode 1999-2009 netto met 638, maar in de laatste tien jaar zien we een terugval naar 449 nieuwe appartementen. In Stekene, daarentegen, kwamen er in die eerste periode 447 appartementen bij, maar in de laatste tien jaar steeg het aantal tot 707. Een stijging die dus nog aantrekt met bijna 60%. Hetzelfde effect zien we bij de open ruimte die wordt bebouwd: Stekene bouwt jaarlijks gemiddeld 4 voetbalvelden vol, Sint-Gillis slechts 2.

 

 

Is dit allemaal toeval? Oordeel zelf: hierboven zie je de grafieken. Ze tonen de trend vóór en na de absolute meerderheid van Gemeentebelangen in 2012. De cijfers zijn van Statistiek Vlaanderen.

Iedereen kan, met andere woorden, objectief vaststellen dat Stekene meer laat bouwen dan onze buurgemeente én dan het (Oost-)Vlaamse gemiddelde. Willen we dat Stekene zijn landelijke karakter en zijn aantrekkelijke centrum behoudt, dan is het vijf voor twaalf. Voor betaalbaar wonen ook!

Wij dienen als Groen tegen de meest problematische projecten bezwaar in, en op de gemeenteraad roeren we ons ook.

Volg het op onze website.