Voltallige oppositie stapt op!

06 Oktober 2019

Voltallige oppositie stapt op!

Op de gemeenteraad van dinsdag wilde het college (GeBe) het nieuwe en voor het personeel zeer belangrijke arbeidsreglement laten goedkeuren. De oppositiepartijen merkten echter op dat de papieren versie die zij ontvingen verschillend was van de versie waarover het bestuur wilde stemmen. Hierop vroeg zij om het punt uit te stellen naar de volgende zitting, zodat duidelijk zou zijn wat de finale versie was en ook de vakbonden zich akkoord konden verklaren met deze versie. Het gemeentebestuur wilde van geen wijken weten en schermde dat er die namiddag nog een akkoord met de vakbonden was bereikt, echter zonder bewijs.

Bovendien waren er meer dan 20 personeelsleden afgezakt naar de zitting om, gesteund door een petitie, te vragen naar eerlijke en transparante communicatie. Toen het bestuur ook na een schorsing van de zitting bleef aandringen op een stemming besliste de volledige oppositie (CD&V, Groen en Vlaams Belang) om de gemeenteraad te verlaten en niet deel te nemen aan de stemming.

"Het is ongehoord dat de meerderheid over dossiers laat stemmen die onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten. Bovendien is er duidelijk geen gedragenheid over dit reglement bij het personeel, in tegenstelling tot wat het gemeentebestuur beweert", aldus Carl Ivens (Groen) en Reno Martens (CD&V).

"We zullen verdere stappen nemen en dit melden bij de gouverneur."

"Het is niet de eerste keer dat dossiers onvolledig op de gemeenteraad voorliggen. Als raadsleden willen wij onze controlerende taak degelijk, professioneel kunnen uitvoeren en willen we vertrouwen hebben in de juistheid van documenten die voorliggen. De dossiers zijn vaak niet in orde, maar deze keer had het bestuur er wel een puinhoop van gemaakt met verschillende circulerende versies van het reglement, vergaderverslagen die achteraf werden gewijzigd enz. Ongehoord en totaal niet transparant: dit ruikt naar amateurisme en gebrek aan respect voor het personeel."