Verslag van de laatste gemeenteraad van 2019: aan wat wordt jouw belastinggeld uitgegeven?

19 December 2019

Verslag van de laatste gemeenteraad van 2019: aan wat wordt jouw belastinggeld uitgegeven?

Het was de laatste Gemeenteraad van 2019! Iris Parlevliet van Groen Stekene legde de eed af en volgt zo haar mama Mireille Meuleman op in het Bijzonder Comité. Iris heeft een groot sociaal hart en zal de belangen van de zwaksten in onze samenleving met vuur verdedigen. Ze geniet de unanieme steun van de hele groep van Groen!

"De belastingen blijven gelijk, maar de rest vertel ik je niet" 


Pieter De Witte, Schepen van Gemeentebelangen, pakt het hete hangijzer vast en kondigt aan "de belastingen blijven gelijk". Hij bevestigt de komst van een polyvalente zaal, voor de prijs van minstens 4 miljoen euro. Er zou een gedetailleerde raming zijn, maar die heeft nog niemand te zien gekregen.

Maaike Van Puyenbroeck van CD&V vraagt zich af hoe het mobiliteitsprobleem wordt aangepakt. Wat met klimaatmaatregelen? En dan nog de burgerparticipatie, daar is nog niets concreet mee gebeurd. Investeringen zijn nodig, maar deze prioriteiten zijn niet juist. 

Veerle Meuleman vat het voor Groen als volgt samen."Dit is echt een gemiste kans. De keuze voor lukrake investeringen in plaats van een degelijk beleid, is een stuitend gebrek aan visie. Waarom bijvoorbeeld zit er 8 à 10 jaar tussen de bevraging van de burger en de uitvoering van de heraanleg van de centrumzone? De nood is bijzonder nijpend. Hoe willen jullie dat dit dorp er binnen 10 en 20 jaar uitziet? In tussentijd wordt de open ruimte verkwanseld. De bebouwingsgraad is in Stekene hoger dan gemiddeld in het Waasland. En dan ga je een zaal bouwen voor 1.000 personen, de verkeersdrukte die dit gaat veroorzaken, zal niet min zijn."

"Het meerjarenplan is enigszins betaalbaar maar legt een enorme hypotheek op de toekomst door een pak van 30 miljoen euro schuld op het einde van legislatuur die nog tot 2036 afbetaald moet worden", zo besluit Veerle.

Carl hekelt het gebrek aan een plan voor lokale economie. Vooral in de deelgemeenten is dit een probleem. Lokaal ondernemerschap is cruciaal voor de sociale cohesie. Er is geen enkel beleid om terug te zorgen voor winkels in de rand van Stekene.

Steven Van Meirvenne van Groen Stekene maakt ook nog een punt over de belastingen. Hij hekelt dat de belastingen in Stekene zo hoog zijn. Pieter probeert te pareren dat de belastingen gelijk blijven, Steven gaat er verder op door dat de inwoner wel meer betaalt, in absolute cijfers betalen de inwoners  20% meer dan in Sint-Gillis bijvoorbeeld en betalen ze steeds meer in een lopende legislatuur. Burgemeester Stany De Rechter roept Steven op om zijn punt te staken met de woorden "Stop ermee, het gaat toch gestemd en uitgevoerd worden".

Dit beleid bouwt verder op de belangen van betonboeren en vastgoedmakelaars, niet op de belangen van de zwakkeren in onze samenleving. Dit is geen inclusief beleid, en dat mag je van de - samen met Kruibeke - duurste gemeente van het Waasland toch wel verwachten.