Vakantiepark aan de Lunterbergstraat in Stekene?

20 Mei 2020

Vakantiepark aan de Lunterbergstraat in Stekene?

Er ligt een openbaar onderzoek voor om in de Lunterbergstraat in Stekene een park met 118 weekendverblijven te bouwen. Stekene is met flinke voorsprong de absolute maar trieste koploper in Vlaanderen wat betreft een ontspoord weekendhuizenbeleid.  UPDATE! Inwoners die bezwaren willen formuleren tegen de komst van het vakantiepark kunnen dat tot 2 juni. De plannen zijn in te kijken via www.omgevingsloket.be en in het gemeentehuis, op afspraak via [email protected]. Hier kan je het bezwaarschrift downloaden om mee bezwaar aan te tekenen, de bijlage vind je dan weer hier. Voor Groen Stekene is het duidelijk: "Als er nog weekendhuizen bij moeten komen, het zij zo, maar dan wel elders in Vlaanderen en geen enkel meer in Stekene. Onze gemeente is meer dan verzadigd, onze open ruimte zit in alarmfase." Stekene heeft met een aantal van 900 à 1200 meer dan genoeg weekendverblijven op haar grondgebied. Het gemeentebestuur slaagt er nl. nu nog niet in om samen met de provincie de decennialange malaise en structurele wanbeslissingen rond deze weekendverblijven opgelost te krijgen. Alle goedbedoelde pogingen om terug een lijn in het beleid te krijgen stranden nl. in de rechtbank. Zolang dit niet opgelost geraakt, valt er zelfs niet te praten over enige nieuwe verkaveling. Bovendien betalen alle Stekenaren al decennia lang mee aan de vaak dure openbare voorzieningen voor weekendbewoners. Laten we dit niet nog erger maken, dit moet onmiddellijk een halt worden toegeroepen. Het is nu taak aan het bestuur in Stekene om resoluut komaf te maken met het verleden en om het dossier Lunterberg zonder weerga naar de prullenbak te verwijzen.  Niemand zit nl. te wachten op nog eens een ganse wijk aan weekendverblijven. Het gebied rond de Lunterbergstraat is met campings en al aanwezige weekendverblijven meer dan verzadigd.  Voor Stekenaren valt hier dan ook niks te winnen: zo een constructie biedt geen enkele tewerkstelling, alleen maar overlast voor omwonenden en vooral extra inname van de laatste resten open ruimte. "Wij willen zelfs de bezwaren en adviezen niet afwachten: wij zijn het beu en willen dat het wilde verkavelen op ons grondgebied ophoudt. Groen wil dat het roer helemaal omgegooid wordt en eist een actief beleid voor meer open ruimte en betreedbare bossen in Stekene, een handhavingsbeleid voor het niet permanent bewonen van weekendverblijven. De maat is vol, Stekene is vol."