Trage Wegen open nu, laat jullie horen!

03 Mei 2021

Trage Wegen open nu, laat jullie horen!

Wandelen doet deugd. Dat hebben we nog meer ondervonden in tijden van corona. We gingen daarbij op zoek naar nieuwe paadjes in onze eigen buurt. Wist je dat er in Stekene nog heel wat wegels onbekend of afgesloten blijven voor het publiek? De meeste trage wegen zijn nochtans openbare wegen, een omvangrijk aantal zijn gemeentewegen die door de gemeente moeten worden onderhouden. De wegels bieden een veilig en fijn alternatief voor fiets of voetganger. In 2011 werden bij de opmaak van een adviesnota door het gemeentebestuur heel wat wegels terug in kaart gebracht. Dit bracht perspectief. Maar helaas, geen enkele wegel werd in tussentijd door de gemeente open gemaakt. Integendeel tot op vandaag zien we nog wegels afgesloten worden.  

Echter, sinds de oproep op Facebook vanuit de werkgroep Trage Wegen Stekene zien we de Stekenaars in beweging komen. Dat valt op. Ook al blijft het bestuur inzake trage wegen nog steeds heel erg passief, er werd nu de belofte gemaakt om in samenwerking met vzw Trage Wegen de komende 18 maanden werk te maken van een tragewegennetwerk. Sommige wegels zullen hierbij opengaan en anderen voor altijd gesloten. 

Daarom vindt Groen Stekene het uiterst belangrijk dat dit kader breed gedragen wordt. En dat hierbij niet alleen de werkgroep betrokken wordt, maar dat er ook naar jullie stem geluisterd wordt. En dit kan nu al.

Trage Wegen Stekene maakte een formulier op waarbij jij kan getuigen over het eerder gebruik van trage wegels, surf daarvoor naar www.tragewegenstekene.be