Red het Nonnenbos in Kemzeke

28 Juni 2020

Red het Nonnenbos in Kemzeke

Een burgerinitiatief in Kemzeke staat op! Burgers verenigen zich tegen de plannen om woningen te bouwen in het Nonnenbos, een historisch stukje bos in Kemzeke. Dit is immers het weinige groen dat Kemzeke-centrum nog rest. De actiegroep formuleert bovendien een positief alternatief: maak van het Nonnenbos echte gemeenschapsruimte en stel de toekomst ervan veilig.   De actiegroep heeft nu bezwaar aangetekend tegen de vergunning bij de deputatie van de provincie. Bovendien is er een petitie opgestart om het bestuur van Stekene duidelijk te maken dat burgers geen nieuwe bouwprojecten willen, in de schaarse natuurlijke ruimte die Kemzeke nog rest. Dat men eist dat het Nonnenbos intact blijft en wordt opengesteld voor alle Stekenaren. De petitie verzamelde op 29/6 rond 12:00u al bijna 250 handtekeningen! Jij kan dit steunen door de petitie te ondertekenen op https://www.petities.com/nonnenbos_kemzeke_moet_blijven Je kan ook helpen om dit bekend te maken door hun Facebookpagina te delen: https://www.facebook.com/Nonnenbos-Kemzeke-moet-blijven-111080420652237/ Groen Stekene steunt voluit dit burgerinitiatief want onze schaarse en kwetsbare ruimte moet beschermd worden. In Stekene wordt nu al decennia lang aan een hoog tempo gebouwd, dat is een beslissing die we - eens genomen - niet kunnen terugdraaien. Wanneer de lokale overheid in gebreke blijft om open ruimte te beschermen, moeten burgers het heft in handen nemen. Dat is democratie. Bovendien ontbreekt het nog steeds aan een goed mobiliteitsplan en een masterplan voor de deelgemeenten. We moeten een mix hebben van bewoning, goede weginfrastructuur en groene en open ruimte voor leefbare kernen. Een plan, een kijk op de toekomst: hoe zien onze woonkernen eruit op korte en middellange termijn? Wat met onze bossen, onze open ruimte, landbouw en bewoning? Dat is wat beleidsmakers moeten doen: een duidelijk kader scheppen waar naar gewerkt kan worden voor deze en volgende generaties.

***De originele tekst van het burgerinitiatief in Kemzeke***

RED HET NONNENBOS

Een buurtbos voor Kemzeke

 

Het gemeentebestuur van Stekene gaf goedkeuring voor de bouw van 18 sociale woningen in het Nonnenbos. Dit groene gebied tussen de Nationalestraat en de Stationsstraat is al wat nog rest van de oude kloostertuin. De vergunning wordt betwist: er werd beroep ingediend, waardoor de deputatie zich moet uitspreken over de vergunning.
Het is dus nog niet te laat om actie te ondernemen!

 

WAT KAN U DOEN?
1. Lees hieronder waarom dit bouwproject niet mag doorgaan.
2. Lees ook wat we dan wél willen: een buurtbos voor Kemzeke!
3. Teken de petitie nu en deel deze pagina, zodat we in de toekomst samen kunnen genieten van het Nonnenbos.
4. Wil je reageren of je herinneringen over het bos delen, heb je andere ideeën,… laat van je horen.

 

WAAROM MAG DIT BOUWPROJECT NIET DOORGAAN?
Het aangekondigde project is in strijd met de stedenbouwkundige bestemming én is in strijd met de beleidsintenties van het gemeentebestuur om meer groene zones te realiseren. Het bos is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, zoals een eventuele uitbreiding van de school, en moet daarnaast ingericht worden als functionele en recreatieve groenzone. Sociale woningen horen niet thuis in deze zone.

 

WAT WILLEN WE WEL?
Kemzeke verdient een buurtbos dat toegankelijk is voor iedereen.
Een plaats om te ontmoeten, te genieten, te spelen en te leren.
We willen aan de gemeente vragen om dit bos integraal aan te kopen om de toekomst ervan te verzekeren.

 

Burgerinitiatief Kemzeke,
Actie voor het behoud van het Nonnenbos