Open brief: reactie op de Burgemeester over het Nonnenbos

13 Juli 2020

Open brief: reactie op de Burgemeester over het Nonnenbos

Mijnheer de Burgemeester,Beste Stany, U bent een welbespraakt man, zo bleek nog eens uit uw brief van 6 juli. Die viel in de bus bij de Kemzekenaar naar aanleiding van het succes van de actiegroep “Nonnenbos Kemzeke moet blijven”. U schetst daarin niet de bezwaren van de actiegroep, of hoe u met hen in dialoog wil gaan. Nee, geheel in lijn met vorig burgerprotest (Zomerhuis), kiest u voor een andere aanpak. U tracht de Kemzekenaar te overtuigen van uw gelijk. U hanteert daarbij uw argumenten, zonder op de concrete bezwaren van de actiegroep in te gaan. Het was u bijna gelukt om ons te overtuigen, zo groot is uw redenaarstalent. Gelukkig zijn de Kemzekenaren nuchter genoeg om nogal wat vliegen rond de zeemzoete woorden te zien. Vanuit mijn oprechte bezorgdheid wil ik ze voor u even op een rijtje zetten, die vliegen. U bent immers als Burgervader begaan met de ongerustheid van uw inwoners. U benadrukt dat niet in uw brief, dat is simpelweg een vergetelheid, niets meer. Wanneer u spreekt over positieve adviezen voor het project Nonnenbos, zagen we ze vliegen. Immers, er is een negatief advies afgeleverd door het Agentschap voor Natuur & Bos. Het Agentschap schreef “het programma is te zwaar, waardoor er te weinig aandacht is voor groenbehoud of groenontwikkeling”. U kan hen geen ongelijk geven: meer dan de helft van het bos verdwijnt. Dit advies is gelukkig voor u niet bindend. Dat betekent dat u het niet moet volgen, maar blijkbaar ook dat u het niet moet vermelden. Ook bij de argumenten voor sociale woningen, halen we de vliegenmepper boven. Er moeten nog sociale woningen gebouwd worden in reeds gerealiseerde wijken (in Kemzeke en centrum Stekene). Ook in Klein-Sinaai is er sociale capaciteit voorzien in de grote inbreiding. Waarom daar niet eerst werk van maken?

Overigens zijn wij blij u te horen vertellen over een trage weg. Dat belooft voor de vele tientallen trage wegen die onze gemeente rijk is en die al decennia wachten op onderhoud en heropening.

Uw brief klinkt bij momenten zeer dreigend, hopelijk bedoelt u het niet zo. U schrijft bijvoorbeeld: “komt er geen vergunning voor dit project, wordt misschien het hele bos gekapt”, of “Het BPA voorziet dat alles bebouwd kan worden”. Hier maakt u bovendien een logische fout: die van de valse tegenstelling. Er moet geen keuze gemaakt worden tussen alles volbouwen of de helft volbouwen, zoals u het nu probeert voor te stellen. Er is de derde weg, die van de actiegroep: een buurtbos. Alleen vraagt die optie 5 minuten politieke moed. U heeft hiervoor alle kaarten zelf in handen, u bepaalt wat ermee gebeurt, niemand anders.

Deze dreigende zinnen zijn voor u als adviseur in vastgoedkwesties vast hele gewone lijntjes, ik geloof dat. Dat bij omwonenden de schrik om het hart slaat, is natuurlijk omdat zij niet rusten op de decennia aan ervaring die u heeft in bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, milieuvergunningen, vastgoedprojecten en onderhandelingen met bouwpromotoren binnen én buiten Stekene. Dat mogen wij toch niet vergeten: u staat als consultant geboekstaafd als een absolute expert en autoriteit in het realiseren van bouwprojecten.

Laat het me toch even omdraaien. Vergeet u ons niet, mijnheer de Burgemeester?

Wij die leven in de schaduw van uw kranen. Wij die nu voor een keer opstaan om iets te verdedigen dat ons dierbaar is. We zijn met duizend nu. We groeien.

 

Oprecht,

 

Luc De Cleir
Voorzitter
Groen Stekene

 

De brief van de Burgemeester, waarop deze open brief een antwoord is, vind je hier.