Nu ook bewezen: dorpskernen worden best autoluw

18 Januari 2018

Nu ook bewezen: dorpskernen worden best autoluw

?Universiteit Antwerpen deed dit in 2017 via het project Airbezen wetenschappelijk onderzoek op de hoeveelheid fijn stof in de lucht in Oost-Vlaanderen. De resultaten werden vorige week bekend gemaakt en zijn ronduit verontrustend en zelfs dramatisch voor ?de gezondheid in o.a. de dorpskernen van Stekene. Overal in de dorpen 30km/uur-zones en vooral actief de auto uit de kernen weren is de drastische maar enige oplossing. Groen zegt het al jaren, de wetenschap bewijst het nu ook.   Oost-Vlaamse AIRbezen

geven geheimen prijs

De Oost-Vlaamse AIRbezen hebben hun geheimen prijsgegeven: uit de analyse van de aardbeiplantjes blijkt dat er significant meer ijzerhoudende fijnstofdeeltjes zijn in stedelijke gebieden, maar ook in onaangepaste dorpskernen.
Einde maart 2017 startte het grootste AIRbezen-project tot nu toe: liefst 11 300 plantjes werden er verdeeld in de provincie Oost-Vlaanderen. Beweging.net, CM, Vormingplus, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen sloegen de handen in elkaar: samen wilden ze de verspreiding van verkeersgerelateerd fijnstof in de provincie in kaart brengen. Uiteindelijk werden er 3065 stalen geanalyseerd. ?
Uit de analyses komt heel duidelijk naar voor dat er in de stedelijke gebieden beduidend meer (mediaan: 65 µA of micro-ampère) ijzerhoudende fijnstofdeeltjes gevonden werden dan in de meer landelijke gebieden (mediaan: 55 µA). "Niet onlogisch", legt prof. Roeland Samson (UAntwerpen) uit. "In een stad of dorpskern kan het fijnstof moeilijker weg. Toch zijn er ook in een stad als Gent plekken waar er minder fijnstof is. Dat bewijst dat lokale ingrepen op de verkeersafwikkeling een positief effect kunnen hebben. We moeten naar een radical andere mobiliteit."
Als je weet dat de Europese grenswaarde op 50 µA ligt, maar het Wereldgezondheidsorganisatie in principe naar een nulwaarde werkt, dan weet je dat de toestand ronduit zorgwekkend is.

Check hier de luchtkwaliteit in jouw omgeving.

 

 ?    ?

 

?      ?

?

 

Urgente ingrepen in Stekense dorpskernen noodzakelijk

Opvallend in de Oost-Vlaamse Airbezencijfers zijn de ronduit zorgwekkende fijnstofconcentraties in de Genste kanaalzone (logisch vanwege het industriële karakter), maar ook en vooral de verhoging in de dorpskernen van Stekene en in mindere mate Sint-Gillis Waas.
Op de meetpunten in onze Stekense dorpskernen wordt vaak de maximaal meetbare fijnstofconcentratie gemeten, een resultaat dat niet alleen verbaasd maar ook tot dringende ingrepen noodzaakt. Hoge fijnstofconcentraties zijn nl. nefast voor volkgezondheid en maakt vooral kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen gewoon ziek.
De verlaging van de maximale snelheid van autoverkeer van 50 naar 30 km/uur kan de fijnstofconcentratie al met 50% doen afnemen, de dorpskern autoluw maken kan de woonomgeving opnieuw helemaal leefbaar maken.
Met het participatietraject voor de doprskern in het vooruitzicht, moet de snelheidsverlaging in alle kernen, en alvast het bannen van de auto uit de dorpskern van Stekene,  de échte inzet van het debat worden.
De dorpskernen van Stekene autoluw, en alle registers open voor een uitrol van een echt fietsbeleid in het nieuwe mobiliteitsplan.


Nieuwe moddelkaarten luchtkwaliteit Vlaame Milieumaatschappij

De VMM publiceert nieuwe modelkaarten die op hoge ruimtelijke resolutie de luchtkwaliteit tonen in Vlaanderen. Deze zijn momenteel de wetenschappelijk meest onderbouwde en best beschikbare kaarten.
Meer info via deze link.