Nikki neemt het voortouw

13 December 2016

Onze open algemene vergadering van juni 2016 verkoos Nikki Maes unaniem tot nieuwe voorzitter. Nikki blikt met vertrouwen vooruit: 'Het doet deugd me gesteund te weten door heel Groen Stekene. Daarom heb ik ongelofelijk veel zin om erin te vliegen, om Groen Stekene verder uit te bouwen tot een brede progressieve beweging en om zo veel mogelijk Stekenaren warm te maken voor zowel groene als sociale thema's.' 'Lokale politiek heeft geen meelopers nodig, maar partijen en mensen die de lijnen voor de toekomst uitzetten. Dát doen we met GPS in Stekene al jaren en op dat pad gaan we met Groen Stekene integraal verder.' 'Stekene heeft geen meelopers nodig. Wij zetten krijtlijnen uit, zowel groene als sociale.' 'We hebben onze brede achterban bevraagd en de resultaten grondig geëvalueerd. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Momenteel zetten we onze communicatie op punt, intussen werken we ook activiteiten uit rond onze speerpuntthema's. Op die manier willen we een sterk programma uitbouwen en ons scherp blijven profileren in de gemeenteraad. Zo positioneren we ons alvast voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Groen is klaar voor elk scenario.'