Nieuwe mobiliteitsraad, op voorstel van Groen

03 April 2019

Nieuwe mobiliteitsraad, op voorstel van Groen

Op het voorstel van Groen om een mobiliteitsraad op te richten, waarin burgers en vertegenwoordigers van andere adviesraden aanbevelingen kunnen formuleren voor de mobiliteit in de gemeente, heeft Gemeentebelangen verrassend positief gereageerd in de gemeenteraad van 26 februari.

De adviesraad mobiliteit, die er dus vermoedelijk komt, heeft een mooie uitdaging: aanbevelingen formuleren op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, milieu en trage wegen. Stekene kan zich geen beleidsmatige stilstand op dit vlak veroorloven: de ongevallen blijven ver boven het Vlaams gemiddelde hangen en de centrumzone wordt door vele inwoners als onveilig aangevoeld, zo bleek uit de bevraging in 2018. Dit vertaalt zich in volgende prioriteiten voor deze raad:

  • De herinrichting van de N403 – autluwer, veiliger, (fiets)vriendelijker
  • Masterplan voor dorp Stekene
  • De opkomst van het SAVE-charter voor veilig schoolverkeer
  • De ontwikkeling van een fietsmobiliteitsplan
  • Implementatie van het STOP-principe in de beleidsdomeinen wegen&verkeer en openbare werken
  • Verdure uitvoering van het in 2003 opgerichte trage wegenplan
  • ...

Gemeentebelangen heeft aangekondigd het voorstel te bestuderen en ter stemming op de volgende gemeenteraad te aanvaarden. Hiertoe pleiten wij bij Groen voor dialoog in tussentijd zodat we in een constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie de werking van de raad kunnen laten aanvangen. 

Er komt een oproep aan de inwoners om te kandideren, na de goedkeuring op de volgende gemeenteraad. 

Zie ook: https://www.hln.be/in-de-buurt/stekene/nieuwe-mobiliteitsraad-in-de-steigers~a1c8b067/