Luc De Cleir volgt Veerle Meuleman op

23 December 2021

Luc De Cleir volgt Veerle Meuleman op

Veerle Meuleman, voormalig bestuurslid en fractielid van Groen Stekene, nam onlangs ontslag uit al haar functies voor Groen. Dit gebeurde in goede verstandhouding en overleg. De opvolging van Veerle verloopt volgens de verkiezingsuitslag. Eerste opvolger Nikki Maes heeft besloten niet te zetelen in de gemeenteraad om privéredenen. Jan Van Remoortel, de volgende in de rij, gelooft dan weer dat de jonge garde aan zet is en laat de zetel aan Luc De Cleir. Hij vervangt Veerle zo snel mogelijk in al haar functies. Die overgang zal ongetwijfeld snel en vlot verlopen omdat Luc al nauw samenwerkt met de fractie.  Groen Stekene benadrukt in deze situatie opnieuw het belang van de basisdemocratie: het bestuur nam deze beslissing in voltallig overleg en volgde de uitslag van de verkiezingen als leidraad. Bovendien maken we er als groep een punt van om transparant te communiceren en elk belangenconflict te benoemen en op te lossen. Je kan de politiek niet veranderen, als je zelf niet handelt volgens je eigen principes.