Hoge nood aan masterplan voor centrum Stekene

23 November 2017

Onze dorpskern is niet klaar voor de toekomst. Groen wil daarom een masterplan dat ons dorpscentrum in al zijn aspecten voor de komende generaties vastlegt. Stekene is een doorrijdorp, koningauto is baas. Maar dit model is anno 2017 helemaal achterhaald, en het gaat bovendien ten koste van de leefkwaliteit en leefbaarheid.  Groen Stekene vindt dat onze gemeente klaar is voor een vooruitstrevende ingreep: een masterplan dat rekening houdt met de noden van bewoners, handelaars, horeca en scholen, dat veel aandacht heeft voor zachte mobiliteit (fietsers en voetgangers), groen, parkeren, omleidingsplan voorziet voor 'doorgaand' verkeer. Kortom, Groen wil de dorpskern helemaal herdenken.

veilig verkeer, sport en ontspanning, en dat ten slotte een intelligent


Alleen als je alle inwoners en betrokkenen actief bevraagt, krijg je een evenwichtig idee.


De participatie van alle betrokkenen is daarbij essentieel voor Groen: bewoners, adviesraden, fietsers, handelaars, de Lijn, ABLLO en tal van andere deskundigen. Groen spoort de gemeente aan hier extra werk van te maken, zodat Stekene een prettige plek wordt om te wonen, te shoppen, uit te gaan, te wandelen en fietsen.