Hoe rechten we straks onze rug? Met een duwtje van de gemeente?

01 Mei 2020

Hoe rechten we straks onze rug? Met een duwtje van de gemeente?

Er raast een storm door onze gemeente. Deze storm blaast geen daken in het rond, of bomen op de weg. COVID-19 is een atypische storm. Het zijn mensen die omvallen, gezinnen die uit elkaar gespeeld worden en handelaars die stuklopen op deze force majeur. COVID-19 is een storm: destructief en niet te stoppen. We verwachten van onze overheden dat zij ons helpen om met de gevolgen om te gaan. Wanneer anders de brandweer bomen opruimt, daken herstelt en garages leegpompt, verwachten we nu dat de overheid informeert, beschermt en steunmaatregelen neemt. De immateriële ravage van COVID-19 vereist doortastende actie.   Stekene? Hoe zit deze aanpak in Stekene? Het bestuur heeft een 10-puntenplan gelanceerd. We kunnen dit plan als volgt samenvatten: belastingen mag je met vertraging betalen, De Meet moet geen huur betalen, kampeerders krijgen wat korting en de rest krijgt een cadeaubon van 10 euro om in Stekene uit te geven.  Wie betaalt? Vooraleer onze voorstellen uit de doeken te doen, toch een fundamenteel punt van kritiek. Het bestuur zou er goed aan doen om ook bekend te maken hoe ze dit zullen betalen. Wat is de totale kost van deze ingrepen? Waar wordt er geld gezocht? Kiezen voor mensen Groen Stekene stelt voor om er het meerjarenplan, dat bij iedereen in de bus viel, bij te nemen. Daarin kan iedereen zien dat er een “polyvalente zaal” voor 1.000 toeschouwers komt. Er staat niet bij dat die minstens drie miljoen euro zal kosten.  Wij stellen voor om dit prestigeproject op pauze te zetten of naar een realistisch niveau te brengen. Werkelijk niemand zit te wachten op een zaal van 1.000 toeschouwers. Voor de zeer occasionele gelegenheden waarom dit wél nodig zou kunnen zijn, kan er uitzonderlijk uitgeweken worden naar de sporthal. Temeer omdat werkelijk elke vierkante meter fuifzaal immers moet voldoen aan de Vlarem II milieunorm en daarmee een klein fortuin kost. Groen opteert eerder voor realisme en voor een polyvalente zaal van 400 à 500 bezoekers. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen. Men kan dan dit geld gebruiken voor de hoogste nood én als buffer voor de komende jaren. Immers, de inkomsten van de gemeente zullen door de crisis lager uitvallen dan gedacht. Deze zaal schrappen betekent niet dat je niet aan cultuur kan doen, laat gemeenten samenwerken en gebruik het bestaand patrimonium. De kansarmoede verdriedubbelde in de laatste tien jaar, en steeds meer mensen hebben financiële problemen. Daarop komt dan deze crisis, dan investeer je niet in een zaal voor 1.000 mensen. 

Verlaag de belastingen

Stekene geeft zichzelf zo budgettaire ruimte om gezinnen en organisaties in de nasleep van de coronacrisis te ondersteunen. Stekene kan met dit geld onder andere de komende 4 jaar de gemeentebelasting van 8% naar 7% brengen. Zo heeft elk huishouden – proportioneel met het inkomen – meer slagkracht en behouden koopkracht. Hiermee valt Stekene ook in lijn met het gemiddelde van het Waasland. Die koopkracht is straks de motor om de economie aan te zwengelen.

In het verlengde hiervan kan er ook eindelijk werk gemaakt worden van de ondersteuning van de lokale handelaars. Betrek hen bij de maatregelen die je uitwerkt. Bevraag de adviesraden. Wanneer krijgen we echte inspraak? Cheques van tien euro uitdelen is alvast totaal ontoereikend. Het ontbreekt dit bestuur al heel lang aan goede ondersteuning voor ondernemers, die meer dan ooit voor hete vuren staan.

Focus op burgers

Deze crisis kan ons sterker maken, dan hebben we wel een lokale overheid nodig die prioritair inzet op haar burgers, niet op haar patrimonium en de belangen van bouwheren. Een lokaal bestuur dat de reflex heeft om haar burgers bij haar beleid te betrekken, een overlegmodel voor Stekene te creëren, want dan wordt het beleid vanzelf menselijker.

De burger kan zich maar tot op bepaalde hoogte uit de miserie werken, soms is er een duwtje in de rug nodig. Waarom kan dat niet van het gemeentebestuur komen?

 

Zie ook Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/in-de-buurt/stekene/groen-stekene-pleit-voor-belastingverlaging-cheques-van-tien-euro-uitdelen-is-totaal-ontoereikend~a628ba7d/