Als de toekomst en het uitzicht van je dorp louter bepaald worden op basis van speculatie en winstbejag

14 September 2021

Als de toekomst en het uitzicht van je dorp louter bepaald worden op basis van speculatie en winstbejag

Waarom we ons druk moeten maken over appartementen, en over de professionele opdrachtgevers die baas zijn. Speciaal voor Stekene wordt een nieuw woord opgenomen in de Dikke Van Dale: “verappartementisering”. Toegegeven, een mooi woord is het niet, en de nieuwe trend die het benoemt oogt al even weinig fraai. Wat is er nu precies aan de hand? Wel, in Stekene wordt stevig gebouwd. Erg stevig, als je de statistieken er even bij neemt: in vergelijking met het decennium ervoor is de toename in de afgelopen 10 jaar onthutsend.   De naakte bouwcijfers Laten we de cijfers even vergelijken met die van onze buurgemeente Sint-Gillis-Waas. Daar steeg het aantal appartementen in de periode 1999-2009 netto met 638, maar in de laatste tien jaar zien we een terugval naar 449 nieuwe appartementen. De groei vlakt er dus af met bijna 30%. In Stekene, daarentegen, kwamen er in die eerste periode 447 appartementen bij, maar in de laatste tien jaar steeg het aantal tot 707. Een stijging die dus nog aantrekt met bijna 60%. Vergeet niet: dit zijn absolute cijfers, die geen rekening houden met de grotere oppervlakte en bevolking van Sint-Gillis-Waas. Diezelfde trend gaat helaas ook op voor het aantal nieuwe woningen: een terugval van 23% in Sint-Gillis maar in Stekene een toename met 34%. En hetzelfde effect zien we bij de open ruimte die wordt bebouwd: Stekene bouwt jaarlijks gemiddeld 4 voetbalvelden vol, Sint-Gillis slechts 2. Is dit allemaal toeval? Oordeel zelf: hieronder zie je de grafieken. Interessant detail: ze tonen ook de trend vóór en na de absolute meerderheid van Gemeentebelangen in 2012. De cijfers zijn van Statistiek Vlaanderen.       Stekene is sinds de absolute meerderheid ook de absolute koploper, zowel voor het aantal nieuwbouwwoningen als voor de appartementen. De vergelijking tussen de twee onderstaande grafieken spreekt voor zich.       De trend is duidelijk. Waar Stekene vroeger ‘meedeed’, is het nu ‘koploper’. Het best zie je dat bij de ruimte die wordt vergund om te bebouwen:     Iedereen kan, met andere woorden, objectief vaststellen dat Stekene meer laat bouwen dan onze buurgemeente én dan het (Oost-)Vlaamse gemiddelde. Een tweede vaststelling: de absolute meerderheid van Gemeentebelangen in 2012 blijkt een kantelpunt. Audit Onlangs publiceerde de Vlaamse Overheid haar audit over het bouwbeleid van o.a. onze gemeente. Die concludeerde dat er in Stekene “willekeur dreigt”, dat er “onderhandelde deals met bouwheren worden gemaakt” en dat “handhaving onbestaande is”. Met die schokkende conclusie in het achterhoofd mag je gerust stellen dat onze gemeente geleid wordt door een bestuur dat bouwheren zeer ter wille is en onze laatste woonreserves aan hen uitdeelt. In een reeks artikels die we de komende weken lanceren, willen we deze willekeur aan de kaak stellen. We zullen de verhalen brengen van geschokte weekendverblijvers, van mensen die een appartementsblok zien opdoemen naast hun huis, etc. Maar intussen… geen spoor van de bestrijding van de klimaatsverandering, geen zucht van een ambitieus plan voor de aankomende overstromingen, geen woord van een masterplan voor onze dorpskern, geen piep over zorg voor de slechte behuizing in de Bloemenwijk. Helaas ook geen oorverdovende stilte, want de betonmolens draaien op volle toeren. Uitsmijter Tot slot nog dit: in Stekene zijn de woningprijzen sterk gestegen. Een huis is 43 procent duurder geworden in de laatste 10 jaar – onbetaalbaar voor heel wat startende gezinnen. Wil je deze willekeurige bouwwoede en de nefaste gevolgen ervan een halt toeroepen, dan kan je best bezwaar indienen tegen dit soort projecten in jouw buurt. Willen we dat Stekene zijn landelijke karakter en zijn aantrekkelijke centrum behoudt, dan is het vijf voor twaalf. En oh ja, zullen we er volgende keer voor zorgen dat dit bestuur de juiste coalitiepartner moet opnemen in het bestuur? Want het politieke bestuur van de gemeente bepaalt wel degelijk hoe de gemeente er uitziet, op korte en lange termijn. 2024 wordt een heel belangrijk jaar. PS: de bronnen zijn publieke cijfers van de Vlaamse Overheid: cijfers uit omgevingsvergunningen, bewerkt voor een goede vergelijking. Op vraag delen we het databestand.