Verslag van de Gemeenteraad van 26 november 2019

27 November 2019

Verslag van de Gemeenteraad van 26 november 2019

Het was een overvolle agenda voor de gemeenteraad van 26 november, maar een aantal punten kan je hier nalezen. Er is een volledige audiotrack op de website van de gemeente, maar deze is niet erg gebruiksvriendelijk. Een punt waar Groen Stekene ook al opmerkingen over maakte. Belastingen in Stekene Het College wenst de belastingen niet te laten stijgen, merkt Pieter De Witte op. Men handhaaft ze op 8%. Zo, stelt de meerderheid, blijven de kosten voor de inwoners gelijk.Steven Van Meirvenne van onze fractie merkt op dat dit voor een deels liberale ploeg toch eigenaardig is. Stekene is koploper in deze regio wat belastingen betreft. De Burgemeester riposteert dit dit een belachelijke opmerking is. Carl hamert op de vaststelling dat subsidies afgeschaft worden, maar dat dit aan belastingzijde niet wordt gecompenseerd. Bovendien stegen de inkomsten van de gemeente met 25% in de afgelopen jaren, door de stijgende inkomens en vooral de gestegen retributies. Een belastingverlaging zou haalbaar moeten zijn, mits men snoeit in de prestigeprojecten.Belasting op de leegstand inspireerde het bestuur, om de leegstand te bestrijden. Groen stelt voor dat eigenaars met meerdere lege panden een hogere belasting zouden betalen. De Burgemeester geeft aan dit te zullen bekijken. Katrien De Vijlder van Groen vraagt door op de technische aspecten van de vaststellingen.   De concessie-overeenkomst voor "De Meet" De Burgemeester haalt aan dat de concessie van de cafetaria van de sporthal "De Meet" een stilzwijgende overeenkomst is. Deze wordt om de drie jaar stilzwijgend verlengd voor 3 jaar. Hij haalt aan dat men in het kader van de gedane investeringen de concessie voor de cafetaria naar 18 jaar wenst te verlengen. Hij verspreekt zich herhaaldelijk en stelt voor het debat op de Gemeenteraad, dat dit beslist is, hoewel het nog gestemd moet worden.Veerle Meuleman vraagt door op deze logica. Ze stipt aan dat de partijen zich bewust waren van de voorwaarden van dit contract. Het lijkt haar toch opvallend tegenover de andere partijen die ook interesse hadden in de concessie, dat zo snel een fundamenteel aspect kort na de gunning gewijzigd wordt. Wat is de financiële logica? Die wordt aan de gemeenteraadsleden niet getoond. Ze hebben simpelweg te accepteren dat er nu 18 jaar wordt voorgesteld. Groen onthoudt zich bij de stemming. 

Zomerhuis, nog 198 jaar zweten?

De volgende concessie-overeenkomst die besproken wordt, is die van het Zomerhuis. Op 1 juni 2020 gaat de concessie van start. Het minimumbedrag is 2.100 euro. Het bedrag wordt geïndexeerd. De concessiehouder staat in voor de inrichting. De Burgemeester benadrukt dat er geen fuiven, of andere privé-feesten mogen georganiseerd worden. De Burgemeester stipt nog aan dat het om 1.00 uur dient te sluiten. Er wordt een overlegcomité gemaakt, wie daarin zit is niet duidelijk. De vergunningscriteria zijn 20% op prijs, 60% op visie en nog 20% op het businessplan.

Carl Ivens van Groen merkt op dat het onduidelijk is wat dit overlegcomité inhoudt. Hij vraagt of dit met de buurt is? Nee, het overlegcomité is met het gemeentebestuur. De instelprijs van 2.100 euro is bijzonder laag, merkt Carl op. Het gaat immers ook over de conciërgewoning. Hij merkt op dat de kostprijs van het Zomerhuis vermoedelijk oploopt tot 5 miljoen euro. Stel dat we dit afschrijven over 20 jaar, is dit 21.000 euro per maand. Als we het op 30 jaar bekijken, is het 14.000 euro. En op 50 jaar, komen we op 8.300 euro. Een project met een dergelijk commercieel karakter rechtvaardigt geen gigantische investering.

138 jaar zal het duren om het zomerhuis terugbetaald te krijgen, als het project rond de 3 miljoen euro zou blijven. Groen gaat ervan uit dat het project 5 miljoen euro zal kosten, en het dus 198 jaar  zal duren voor de inkomsten uit de concessie de kosten van de gemeente dekt.


Horeca moet niet gebouwd worden de overheid, kansarmoede moet aangepakt worden. Die verdriedubbelde in de laatste 5 jaar in Stekene. Het aantal leefloners daalde echter. Dat betekent dat er steeds meer arme werkenden zijn. Het geld zou beter in een armoedeplan gestoken worden!

Ook Nicole Van Duyse bevestigt dat CD&V zich zal onthouden. Ze hekelt het louter commerciële karakter. Het algemeen belang is te weinig gediend, en dat voor zo'n gigantische investering.


 Zonder enige debat wordt dit punt meerderheid tegen oppositie gestemd. Dit is geen fraai democratisch schouwspel. Groen Stekene zal blijven hameren op de sociale aspecten van het beleid. 


Speelpleinwerking

De maximumbedragen worden sterk opgetrokken. De verhoging van de prijzen wordt niet gebruikt om de vergoedingen van de monitoren te verhogen, wat een moeilijk punt is in Stekene. Elk jaar zijn er te weinig monitoren omdat in omringende gemeenten hogere vergoedingen gelden. Het bestuur ging hier inhoudelijk niet op in. Ook dit punt passeerde de stemming zonder echt debat.