Groen Stekene vraagt extra maatregelen rond asbest

08 Juni 2017

Groen Stekene vraagt extra maatregelen rond asbest

?De asbestproblematiek in Vlaanderen en in het bijzonder in het Waasland is actueel. Het probleem en de onwetendheid hierover zijn anderzijds al zeer oud. De gevolgen voor de gezondheid van mens en dier van asbest zijn ongezien.?De Stekense groenen ijveren al meer dan 10 jaar voor een minder laks beleid rond asbest en vragen nu extra sensibilisering en informatie van de burger.   Groen Stekene kent de problemen en gevolgen van asbest al lang en volgt de ontwikkelingen hierrond in het (Stekens) beleid op de voet.?GPS voerde in 2007 al

actie in het containerpark om de asbestcontainer afgesloten te krijgen zodat asbeststof zich niet kon verspreiden.?Meer recent kwamen onze raadsleden tussen op de gemeenteraad naar aanleiding van groot asbestgevaar tijdens een schuurbrand in de Achterstraat en het amateuristische en onveilig verwijderen van de dakbedekking van het Zomerhuis in 2013.?

Onwetendheid

Tijdens de gemeenteraad van april 2017 klaagde raadslid Jan Van Remoortel het gebrek aan kennis en informatie aan bij bestuur en burgers, en vooral de afwezigheid van een duidelijk meld- of infopunt van asbestproblemen in de gemeente of de regio.?Het is nl. zeer belangrijk dat ongerustheid weggenomen wordt bij eigenaars van woningen waar zich mogelijk asbest voordoet, of van buurtbewoners die een vermoeden hebben van asbest in hun omgeving. In alle gevallen is het zeer belangrijk dat er een juiste diagnose kan gesteld worden, maar ook dat mensen weten waar ze terecht kunnen en wat ze precies moeten doen als asbest zich aandient in hun onmiddellijke omgeving.?Enkel klaarheid kan onnodige gezondheidsrisico's vermijden en bv. buren voor een welles-nietes-ruzie behoeden.?
Best is dat zo'n meld- en informatiepunt regionaal geregeld wordt, onder de vleugels van Interwaas bv. Zo hoeven niet alle gemeenten dezelfde financiële inspanningen te doen om tot een sluitende en professionele know-how te komen rond deze immense problematiek.
De kosten kunnen hierdoor beperkt blijven.

Bij verbouwen loert het gevaar om de hoek

Aansluitend deed raadslid Carl Ivens op basis van eigen ervaringen alvast een constructief voorstel: "Ik ben momenteel met een verbouwing bezig van een huis van meer dan 80 jaar oud, uit een periode dus waarin asbest regelmatig gebruikt werd. Voor ik aan de verbouwing begon heb ik mij o.a. via het internet heel grondig geïnformeerd over de gevaren van asbest in oude woningen. Asbest dient zich intussen in ruim 3.500 vormen aan vooral in bouwmaterialen. Elk jaar nog worden er nieuwe toepassingsvormen ontdekt. De impact op onze leefomgeving is dus immens. Intussen heb ik tijdens onze afbraak niet minder dan 6 verschillende soorten van asest ontdekt die ik op een professionele manier met minimal risico voor de omgeving heb verwijderd. Maar wat met mensen in hun verbouwing die niet op de hoogte zijn? Hun kansen op asbestose, en die van hun omgeving stijgen sterk. Ik stel vast dat er bij het toekennen van mijn bouwvergunning op geen manier preventief werd bericht over de gevaren, gevolgen en toepassingsvormen van asbest, nog over een manier om daarover geïnfomeerd te geraken. De bewustwording rond asbest in Vlaanderen staat nog nergens.'

Informatie, eerste plan van aanpak

Groen Stekene deed daarom op de gemeenteraad een constructief voorstel aan het bestuur: sensibiliseer de bevolking via de startpagina van de gemeentelijke website, via Facebook en in  de Uitstekend minstens twee maal per jaar over het thema asbets, telkens bv. vanuit een verschillende invalshoek.
Het college moet ook via Interwaas de dialoog op gang brengen voor een gezamelijk info- en expertisecentrum, waarbij er bij twijfel ook een deskundige op terrein langs kan komen. En last but not least: bij elke toekenning van een bouwvergunning zou voortaan een asbestfiche moeten zitten die wijst op de asbestrisico's in de bouw, de voornaamste produkten die daarbij voorkomen, de preventiemaatregelen en vooral de toegangsweg tot informatie om twijfels weg te werken.
Informatie moet een eerste stap zijn in een gemeentelijk plan van aanpak rond asbest.
Het bijkomende voorstel van de collega's van CD&V om echt samen te werken met het asbest-preventiefonds kan deze eerste fase alleen maar beter en completer maken.
Groen Stekene zal de komende jaren verdere acties ondernemen rond een professioneel asbestbeleid in onze gemeente.

Meer info over asbest

https://www.ovam.be/asbest-in-en-rondom-uw-gebouw

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/asbest-en-rond-de-woning

https://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest