Groen Stekene trekt met eigen lijst naar gemeenteraadsverkiezingen

18 Januari 2018

Groen Stekene trekt met eigen lijst naar gemeenteraadsverkiezingen

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen Stekene raakte bekend dat de lokale groenen niet in kartel maar alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober trekken. Lijsttrekker hierbij wordt huidig gemeenteraadslid Carl Ivens. De Groenen zijn vol zelfvertrouwen en trekken vol  de kaart van leefbaarheid in Stekene.   Groen Stekene gaat vol ambitie en zelfvertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "We hebben met onze drie mandatarissen deze legislatuur vanaf het begin keihard gewerkt in zowel gemeenteraad als OCMW raad, we merken dat onze invloed toeneemt.  We zien ook dat deze aanpak loont: Groen Stekene is de voorbije jaren flink gegroeid en kan intussen op heelwat bijval rekenen. Ons ambitie is dan ook om de tendensen voor Groen in de peilingen ook in Stekene helemaal waar te maken. De dynamiek die we in de straat van de mensen krijgen sterkt ons in ons vertrouwen en geeft ons vleugels."

Nikki Maes: "Onze raadsleden hebben deze legislatuur meermaals het bestuur het vuur aan de schenen gelegd in de verschillende raden. Als voorzitter ben ik dan ook zeer fier dat zij  gekend staan als raadsleden met een harde werkijver en stevige dossierkennis."

Carl Ivens trekt als huidig gemeenteraadslid de ambitieuze lijst, gevolgd door voorzitster Nikki Maes die plaats twee inneemt. Lijstduwer is gemeenteraadslid Jan Van Remoortel, voorafgegaan door Mireille Meuleman die voor Groen in de OCMW-raad zetelt.

Carl Ivens: "Ik heb er ongelofelijk veel zin in om met onze enthousiaste en ambitieuze groep de verkiezingscampagne aan te vatten."

Groen lanceert met Veerle Meuleman ook meteen een nieuw gezicht: "Met haar scherpe kritische blik en erg clevere kijk op organisatie en communicatie is Veerle al enkele jaren een zeer gewaardeerd lid binnen onze groep."

Groen Stekene trekt met het thema 'Leefbaarheid' naar de gemeenteraadsverkiezingen.

"We merken dat onze dorpskernen niet aangepast zijn aan de mobiliteitsnoden van dit moment. De kernen moeten autoluw worden en fietsers moeten een meer prominente en veilige plaats krijgen. Het centrum van Stekene bv.: het is bijna ondenkbaar dat er nog steeds zoveel doorgaand verkeer en vrachtwagens passeren. Groen wil dat er een masterplan wordt opgemaakt voor de dorpskernen. Toenemende autodruk brengt de gezondheid en de veiligheid van de zwakke weggebruiker ernstig in gevaar."
 

Veerle Meuleman: "Leefbaarheid is de noemer die de visie van Groen op Stekene uitstekend samenvat. Wij gaan er dan ook helemaal voor om hierrond actief aan de slag te gaan."

Groen staat ook voor verdichting in de woningbouw, maar nooit zonder de leefbaarheid uit het oog te verliezen en voldoende garanties in te bouwen voor open ruimte, groen en kwaliteit.
Er is geen plaats meer voor betonboeren die met een zak geld en zonder visie komen aandraven. Groen vraagt rond invulling van de ruimte een voor iedereen duidelijke visie.

De plannen met het Zomerhuis zijn daarvan een minder mooi voorbeeld: zonder de buurt te informeren of bv. De gevolgen voor de mobiliteit te onderzoeken, werd een megalomaan plan voor een horecacomplex ontvouwd dat meer dan 5 miljoen EUR gaat kosten. De gemeente gaat daarvoor zelfs een lening aan. Het is niet aan een overheid om horecazaken te bouwen.

Groen wil een veel kleiner en betaalbaarder project dat rekening houdt met de buurt en de impact ervan.  Groen pleit er ook voor om na de verkiezingen elke burger de kans te geven mee te denken aan een haalbare toekomst voor het Zomerhuis.

Actieve inspraak en participatie staan zeer hoog in het vaandel van Groen.

Met het sluiten van de bibliotheken is door dit bestuur een historische vergissing begaan: Groen wil net de dorpskernen en de sociale cohesie verhogen door te investeren in de lokale gemeenschappen, door mensen weer bij elkaar te brengen.

Om eenzelfde reden vindt Groen dat ook de verenigingen en het middenveld extra middelen moeten krijgen om hun sociale functie verder uit te kunnen bouwen.

Tenslotte wil Groen ook dat de organisatie van onze zorg opnieuw degelijk geleid wordt, en vooral dat de kwaliteit en de betaalbaarheid ervan een onbetwiste prioriteit krijgt. Privatisering zien wij om die reden helemaal niet zitten.