Groen laat gemeenteraad schorsen

23 September 2020

Groen laat gemeenteraad schorsen

De groenfractie vroeg bij de start van de gemeenteraad het woord. Zij vroegen de schorsing van de raad en stelden voor een nieuwe datum te prikken om de vergadering wettelijk te kunnen laten doorgaan. Reden voor deze eis is dat de gemeente wettelijk niet in orde is met de bepalingen van het agentschap binnenlands bestuur (ABB) die sinds 1 september gelden om een gemeenteraad te organiseren. Groen vraagt al sinds april om oplossingen te zoeken om de burger en de pers optimaler te betrekken bij de raad. Een oproep waar het schepencollege nooit gehoor aan heeft gegeven. Ook de daaropvolgende raden gingen telkens digitaal door, zonder tegemoet te komen aan deze democratische verzuchting. Nu oordeelt het agentschap binnenlands bestuur dat het niet langer volstaat om het audioverslag van de raad achteraf openbaar te maken: indien de raad digitaal doorgaat, moet de gemeente deze met klank en geluid streamen. Bovendien moet de gemeente deze manier van werken lang vooraf en op verschillende kanalen uitvoerig promoten. Groen vroeg vorige week om de werkwijze voor de gemeenteraad aan te passen aan de nieuwe richtlijn en stak de hand uit om in een overleg met de fractieleiders te bepalen hoe de gemeenteraad op korte termijn toch rechtsgeldig kon georganiseerd worden. De gemeente verschool zich achter het argument dat er onvoldoende tijd was om nog een locatie te vinden en die coronaproof te voorzien van de nodige vergaderfaciliteiten.  Na 5 maanden kan dat niet langer als ernstig argument worden ingeroepen, vindt Groen. In de argumentatie zegt het gemeentebestuur dat de raad wel fysiek zal doorgaan in oktober. De wet zegt echter dat die nu al fysiek moet doorgaan. Groen is het beu dat er een loopje wordt gehouden met de wet en met de rechten van burgers om aan het democratisch proces deel te nemen. Groen wil opnieuw een fractieleidersoverleg om de toekomstige gemeenteraden in Stekene wettelijk, toegankelijk en live te organiseren.  

Bron: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
ABB – “De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur gaf in de commissievergadering Binnenlands Bestuur van 2 juni 2020 aan dat er een kader komt voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september 2020. Dat vertaalt zich concreet in deze richtlijnen die gelden vanaf 1 september 2020."
ABB -“Fysiek vergaderen is het uitgangspunt, digitaal vergaderen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden”
ABB – “In dat geval moet de fysieke gemeenteraad achter gesloten deuren gelivestreamd worden zodat de openbaarheid verzekerd is. De webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de audiovisuele livestream. Een audiostream alleen volstaat niet langer om aan de vereiste openbaarheid te voldoen.”