Groen daagt met 9190.nu Gemeentebelangen uit

14 Oktober 2023

Groen daagt met 9190.nu Gemeentebelangen uit

Op 14 februari van dit jaar stond een nieuwe politieke beweging op in Stekene: 9190.nu. Ze verenigt CD&V, Vooruit, Groen én onafhankelijken en wil het verschil maken voor álle inwoners van onze gemeente.

Dat CD&V, Groen en Vooruit de handen in elkaar slaan, komt niet uit de lucht vallen.
"De laatste jaren wordt duidelijk dat we bij grote dossiers inhoudelijk steeds op dezelfde lijn zitten," zeggen Carl lvens (Groen), Thomas Rollier (CD&V) en Christophe Creve (Vooruit) unaniem. "Met 9190.nu bundelen we dan ook onze krachten."

Vol van ambitie

9190.nu heeft duidelijke ambities:
"Gemeentebelangen schiet op vele vlakken te kort, net nu we voor grote uitdagingen staan. Die moeten we resoluut en eendrachtig aanpakken en daarom trekken we, verenigd onder de vlag van 9190.nu, naar de verkiezingen van oktober 2024. Alleen zo kunnen we onze gemeente een andere koers uitsturen, iets waar vele inwoners naar snakken."

#allemaalsamen

Intussen spaart 9190.nu kosten noch moeite. "We bouwen aan een sterke interne werking en een solide programma en gaan in gesprek met onafhankelijken. Want die zijn heel welkom: ons doel is een open lijst die iedereen de kans geeft om zich mee te engageren. Onder het motto "Allemaal samen" gaan we voor een warm en verbindend klimaat, voor

"Ga ook eens kijken
op www.9190.nu"

integer bestuur dat is gebaseerd op samenwerking en inspraak binnen de hele zone 9190. Nu moeten we daar werk van maken: na de verkiezingen zijn we weer voor 6 jaar vertrokken. Als we gezonde financiën willen, een visie op ruimtelijke ordening en mobiliteit, een zorgzaam klimaat, dan is het NU het moment."