GPS wordt Groen Stekene: een logische stap

13 December 2016

GPS Stekene heet voortaan Groen Stekene. Met een meerderheid van ruim 90% besloten de Stekense groenen op 5 juni 2016 op een open algemene vergadering om een lokale afdeling te worden van de partij Groen. Zo willen wij als Groen Stekene aan slagkracht winnen en meer impact krijgen op de besluitvorming in Stekene. Die aansluiting komt niet als een verrassing: jarenlang werkte GPS al intensief samen met Groen. Dat GPS nu ook officieel onder Groene vlag vaart, betekent dus geen breuk met het verleden. Wij blijven doen waar we goed in zijn: constructief oppositie voeren, kritische vragen formuleren bij het huidige bestuur en elke gelegenheid aangrijpen om de Stekenaar inspraak te geven in het beleid.  Jong talent en jarenlange ervaring: het sterke en geëngageerde nieuwe bestuur van Groen Stekene  De sociale, groene en progressieve waarden die GPS nastreefde, blijven even hoog in ons vaandel staan. De algemene vergadering van juni sprak zich, behalve over aansluiting bij Groen, ook uit over een nieuwe bestuursploeg. Nikki Maes (24) kreeg het vertrouwen van alle aanwezigen en mag zich voortaan voorzitster van Groen Stekene noemen. Erik Vandaele werd verkozen als secretaris, Anita Mariën als penningmeester. De Stekense groenen kiezen dus voor een mix van jeugdig enthousiasme en jarenlange politieke ervaring. Groen Stekene krijgt van zijn achterban meteen ook een erg duidelijke opdracht mee: de respondenten van onze grote voorjaarsenquête vinden dat wij vooral moeten inzetten op mobiliteit en verkeersveiligheid, milieu en duurzaamheid, ruimtelijke ordening, vrije tijd en OCMW. Een duidelijk signaal, dat we met onze ploeg de komende jaren zeer ter harte zullen nemen.