Groen Gemeenteraadslid Veerle Meuleman neemt ontslag

02 September 2021

Groen raadslid Veerle Meuleman neemt ontslag. Ze communiceert daarover het volgende: "Ik heb besloten om het mandaat dat ik voor Groen opneem neer te leggen en dus mijn ontslag als raadslid en de daarbij horende functies aan te bieden. Mijn beslissing komt voort uit een belangenconflict dat ik aanvoel naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij ik betrokken partij ben en dat mijns inziens niet verenigbaar is met de standpunten die Groen Stekene vaak inneemt in dergelijke dossiers." Binnenkort meer informatie.