Gebrek aan lef en visie nekt Stekens klimaatplan

20 Februari 2017

Gebrek aan lef en visie nekt Stekens klimaatplan

klimaatverandering dringendmoet

Dat worden aangepakt, heeft intussen iedereen begrepen.
Maar niet de gemeente Stekene. Die legt een klimaatactieplan voor zonder enige ambitie. Een lachertje! Onder de ambitieuze vlag 'Waasland Klimaatland' hebben de acht Wase burgemeesters zich in 2015 verenigd, om ook op lokaal vlak 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Wat Stekene zal doen, maakte het gemeentebestuur onlangs bekend. U raadt het al: (op een info-campagne na) zo goed als niets!
Ten eerste vertikt ons gemeentebe-stuur het om de milieubeschermende subsidies terug in te voeren die bij het begin van deze legislatuur werden afgeschaft. Ten tweede smokkelt onze gemeente oude begrotings-posten binnen in het klimaatplan. Zo duikt het geld voorzien voor de uit-bouw van trage wegen - overigens nooit besteed - daar nu plots in op. Ten derde recupereert onze gemeen-te noodzakelijke werkzaamheden: de nieuwe fietspaden bij de heraanleg van de Kerkstraat - iets voor 2018 - blijken nu een maatregel voor het klimaat. Stel het je voor!
Carl Ivens, Wout De Meester (Groen schepen Sint-Niklaas) en Jos Stassen (Groen burgemeester Kruibeke) tijdens de ondertekening van de burgemeesterconvenant in 2015. ?Groen Stekene heeft alvast een paar tips voor de gemeente. Voorzie middelen om een fatsoenlijk klimaatbe-leid mogelijk te maken. Geef premies voor groendaken, dakisolatie, water-putten, warmtepompen of energie-scans. Geef vervolgens zelf het voor-beeld: maak het wagenpark van de gemeente elektrisch en leg zonne-panelen op overheidsgebouwen. Ont-wikkel een langetermijnplan voor her-nieuwbare energie. Rol de rode loper uit voor fietsers in de hele dorpskern. Met andere woorden: responsa-biliseer je inwoners en creëer een draagvlak voor het milieu in eigen gemeente ? dàt is beleid voeren!  

Draag je steentje alvast bij en sluit je net zoals zovele Belgen aan bij de Klimaatzaak!