Er staat een geldmachine in Stekene, maar niet voor jou.

02 Juni 2020

Er staat een geldmachine in Stekene, maar niet voor jou.

15 miljoen euro valt er te verdienen, je hoeft maar een tiental pagina’s in te vullen en de rode loper wordt uitgerold. Een grap? Nee, zo is de aanbesteding van Het Zomerhuis verlopen. Het college van Burgemeester en Schepenen wees de 18 -jarige (!) horecaconcessie van Het Zomerhuis op zo’n lakse manier toe, dat wij bij Groen Stekene niet anders kunnen dan dit de zoveelste flater noemen. De procedure werd niet strikt gevolgd en de winnende vennootschap voldoet niet aan de gestelde eisen. Dit was beter niet direct gegund en opnieuw aangeboden, ten slotte spreek je hier over 15 miljoen euro die de winnende onderneming aan omzet kan verwachten, terwijl er voor de Stekenaar slechts 400.000 euro (aan huur) in zit, 1/10de van wat de Stekenaar betaalde voor dit project, per werkende Stekenaar ongeveer 500 euro! Het grote prestigeproject, met een kostprijs van rond de 4 miljoen euro, werd in een openbare aanbesteding aangeboden aan de markt van horecaondernemers. Voor een minimumprijs van 2.100 euro had je een stormloop verwacht. Je krijgt er immers 500 vierkante meter brasserie voor én een conciërgewoning. Dit megaproject moet toch veel interesse losweken? Zeker in Stekene, waar er nog ruimte is voor horeca. Waar vind je als ondernemer een opbrengstpand van 4 miljoen euro voor 2100 euro huur in de maand, zelfs al investeer je in de inrichting? Er werd slechts één dossier ingediend, en dat aan de minimumprijs. Dit dossier, van Fiat Lux bvba, is flinterdun. In minder dan tien bladzijden wordt er gesproken over streekproducten, openingsuren en de gebruikelijke “klant is koning”. Er is echter veel mis met deze kandidatuur. In de aanbestedingsvoorwaarden is men duidelijk: de concessiehouder wordt verwacht op het domein te wonen, in de daarvoor voorziene conciërgewoning. Serge De Groof, de man achter Fiat Lux bvba, gaf al aan dit niet te doen. Ook werd niemand anders aangeduid, een duidelijke schending van de lastvoorwaarden. Serge De Groof is een echte horecaondernemer: hij heeft verschillende etablissementen. Deze bevinden zich allemaal in Antwerpen. De vennootschap waarmee hij de concessie binnenhaalt, Fiat Lux bvba, zit diep in de rode cijfers, met meer dan een miljoen euro aan schulden. Hiermee is een tweede voorwaarde geschonden, namelijk de solvabiliteit en economische draagkracht van de onderneming. Er zou bij de indiening  een verklaring van een bankdirecteur meegegeven zijn, helaas is dat een vodje papier. Daar staat niets meer in dan “we werken prettig samen”. Dat kan zowat iedereen bekomen die nog geen bankoverval gepleegd heeft. In de evaluatie wordt door het bestuur van Stekene niet over schulden gesproken. Er worden geen vraagtekens geplaatst bij de solvabiliteit. Er wordt niet onderhandeld, hoewel dit in de aanbesteding voorzien was. Zo loopt Stekene een groot bedrag mis. De Groenfractie in de gemeenteraad vroeg het dossier in zijn totaliteit op. Dit dossier was ongepast onvolledig: een verplicht aantal toe te voegen stukken ontbraken gewoonweg . Dit dossier lijkt een holle doos met heel veel risico's op kap van de bevolking. De openbare aanbesteding heeft als doel belangenvermenging te voorkomen: er worden meerdere aanbieders gehoord en de offertes worden vergeleken. Dat is natuurlijk onmogelijk met maar één offerte. Net daarom had de ploeg van Stany De Rechter moeten beslissen om niet toe te wijzen en de procedure later opnieuw te starten, buiten deze onzekere Coronatijden.   Het bestuur zou vervolgens moeten proberen om meer gekende horecaondernemers te bereiken en te overtuigen om een offerte in te dienen. Zelfs al win je maar 500 euro per maand, dan spreek je wel over meer dan 100.000 euro extra inkomsten. Daar kan je al eens tijd voor maken, denken wij dan. Nu missen we potentieel kwaliteit, diversiteit en betrouwbaarheid. Het Schepencollege wees de aanbesteding toe voor 18 jaar, zonder extra onderhandeling, zonder vraagtekens.