Een 900-jarige kameel laat zich niet ringeloren

21 September 2020

Een 900-jarige kameel laat zich niet ringeloren

Beste Kemzekenaar, Een tijdje geleden kreeg u een brief van onze Burgemeester met de argumentatie waarom de kapping van het Nonnenbos een goed idee is.  Nu krijgt u nog een brief, dit keer van Groen Stekene, omdat wij vinden dat u niet correct geïnformeerd werd. In deze brief geven wij bijkomende informatie, omdat het Nonnenbos het verdient dat u goed kan oordelen of u akkoord gaat met de Burgemeester, dan wel met het burgerinitiatief dat ijvert om van dit stukje groen een buurtbos te maken. Teken voor 30 september de petitie om uw standpunt te tonen aan het provincie- en gemeentebestuur. Dit kan ook anoniem.  Waarover gaat het? Het Nonnenbos ligt tussen de Nationalestraat en de Stationsstraat in Kemzeke en is nu 3930 m² groot. Daarvan zou 2100 m² verdwijnen om er 18 appartementen te bouwen. Die zullen als sociale woningen verhuurd worden. De overblijvende m² bos worden verkocht aan de Kerkfabriek, om voor de school extra speelruimte of uitbreiding qua gebouwen mogelijk te maken. Met dat laatste is niets mis. In het plan dat voor Kemzeke werd opgemaakt in 2004 (BPA of Bijzonder Plan van Aanleg) is de zone voorzien als ruimte voor ‘gemeenschapsvoorzieningen’ en meer specifiek als uitbreidingsgebied voor de school. Dat BPA bepaalt dat woningen hier niet thuis horen, ook sociale woningen niet. Gezien de school nog steeds actief is, is deze bestemming nog steeds zinvol en niet toe aan een wijziging. De Burgemeester stelt dat het gebied volgens het  gewestplan is ingekleurd als woongebied en dat van het BPA mag afgeweken worden, aangezien het ouder is dan 15 jaar. Hij waarschuwt dat daardoor het hele gebied zou kunnen volgebouwd te worden. Dat klopt, maar alleen als men er voorkeur aan geeft om een plan uit de jaren ’70 te volgen, dat de laatste woningtrends niet meer volgt. Om de bestemming van het gebied écht te wijzigen, zou een nieuw plan (RUP of Ruimtelijke Uitvoeringsplan) gemaakt kunnen worden. Maar wie maakt en beslist dit? Juist ja: het College van Burgemeester en Schepenen! De Burgemeester heeft hier zelf alle kaarten in handen! Als de Burgemeester schrijft dat “het een kwestie is van evenwichten” is, dan is dat volgens ons niet zo. Het is een kwestie van een bewuste keuze. Als hier bebouwing komt, dan is dat omdat het huidige College van Burgemeester en Schepenen dit toelaat. Dat sociale woningen nodig zijn, staat buiten kijf. Alleen: een beetje cijferonderzoek leert dat die niet dringend moeten gerealiseerd worden, en ook niet persé op deze plek. In het BSO (Bindend Sociaal Objectief) bepaalt de Vlaamse Overheid dat de gemeente Stekene 114 extra sociale huurwoningen moet voorzien tegen 2025. Daarvan moeten er volgens de telling van 2019 nog minder dan 30 gebouwd worden. Bovendien zijn er elders in Stekene andere grote bouwprojecten waar er nu al minstens 10 voorzien zijn. Kortom: nog minder dan 20 sociale huurwoningen moet de gemeente realiseren tegen 2025. Ons voorstel: wacht op zijn minst de cijfers van dit jaar af vooraleer tot bomenkap over te gaan.  

Tenslotte nog dit. De Burgemeester wekt in zijn brief de schijn dat dankzij de ‘deal’ met de aanvrager van dit project de helft van het bos gevrijwaard zal worden. De plannen die nu voorliggen, garanderen dit allerminst. Als de school moet uitbreiden - wat door de komst de Muziekwijk niet onlogisch zou zijn - dan verdwijnt het stuk bos dat nu nog niet in beslag zal worden genomen door bebouwing.

De enige manier om een stuk bos in de toekomst te vrijwaren, is dan ook om dit bouwproject niet te realiseren en het bos énkel te blijven gebruiken als gemeenschapsvoorzieningen: als groen, uitbreidingsgebied voor de school, met een trage weg die de Stationsstraat en de Nationalestraat verbindt.

Jan Van Remoortel, gemeenteraadslid tot 2018 en geboren in de Nationalestraat waar het Nonnenbos ligt, schreef vorig jaar in een column dat “een 900-jarige kameel zich niet laat ringeloren”. We hopen dat dit na 901 jaar nog steeds geldt en dat u de petitie ondertekent om het Nonnenbos te behouden en publiek te maken.

 

Namens Groen Stekene

Katrien De Vijlder en Veerle Meuleman

 

https://www.petities.com/nonnenbos_kemzeke_moet_blijven