De fluisterende burgers van Stekene

28 December 2021

De fluisterende burgers van Stekene

Niet enkel is er nauwelijks een vorm van betrokkenheid bij de politiek in Stekene, er is steeds minder ruimte voor afwijkende meningen. Is dat sterk uitgedrukt? Ja. Is dat overdreven? Nee.

In vier concrete dossiers wordt duidelijk hoe ver Stekene afstaat van een betrokken burger. Ja, we hebben een Schepen voor Burgerparticipatie. Nee, dat betekent eigenlijk niet veel. Laat ons even naar de feiten kijken: de adviesraden worden nauwelijks gehoord, burgers worden niet betrokken bij beslissingen, van enige echte vorm van participatie is geen sprake. In de lente van 2021 deed Groen Stekene op de gemeenteraad een constructief voorstel om een platform op te zetten (net als oa Lokeren met Doe Mee). Het bestuur weigerde hierin mee te stappen met als argument: we zijn zelf met iets bezig en er is geen budget. Wij begrijpen niet dat er geen samenwerking is, dat er nog steeds niets op tafel ligt, en dat ons laagdrempelig voorstel het niet haalde. Intussen blijft iedereen op zijn honger zitten.

Helaas, het is nog erger. Niet enkel is er nauwelijks een vorm van betrokkenheid bij de politiek in Stekene, er is steeds minder ruimte voor afwijkende meningen. Is dat sterk uitgedrukt? Ja. Is dat overdreven? Nee. Hier volgen vier concrete voorbeelden van dossiers waar burgers geen gehoor kregen bij de gemeente, en sterker nog: van burgers die zich in bepaalde situaties uitgelachen wanen door hun eigen bestuur. Daardoor beginnen mensen zich steeds minder te verweren, ze fluisteren enkel nog. 

1. De pontonsteiger in Klein-Sinaai. https://www.youtube.com/watch?v=UFChaPV-wOg&t

Naar aanleiding van een resem klachten van omwonenden, traden we op in de gemeenteraad. Je kan deze onthullende interventie hier bekijken. De maskers van burgerparticipatie en betrokken politiek, vallen hard af. 

2. De problemen in de Kolshoekstraat. https://www.youtube.com/watch?v=mNyEoteAsNo&t

Inwoners luiden de alarmbel over huisjesmelkerij, geluidsoverlast en illegale praktijken. Dit probleem sleept al jaren aan en lijkt ook nu weer in stilte te verdwijnen. 

3. De snelkookpan aan de Varenstraat (Bosdorp). https://www.youtube.com/watch?v=7N1FWefmve4&t

Deze giftige cocktail van slechte ruimtelijke ordening en pesterijen drijft mensen al jaren tot wanhoop. Ondanks onze interventie op de gemeenteraad, lijkt het hier ook op een sisser uit te draaien.

4. De onzekere toekomst van Scouts en Gidsen Thomas in Klein-Sinaai. https://www.youtube.com/watch?v=Scq3SvEsEeI&t

Ook de scouts en gidsen in Klein-Sinaai blijven hopen op participatie, ze doen dat al een decennium. Helaas, verder dan valse beloftes is het bestuur nog niet geraakt. We blijven ook hier kort opvolgen en druk zetten.

 

Burgerparticipatie is geen optie. De oude idee van verkiezingen te houden en daarmee een democratische samenleving te zijn, is dood en begraven. Het totale wantrouwen in de politiek bewijst dat. Ook lokaal vertrouwt nog slechts 33% het bestuur. Dan moet je de burger actiever betrekken bij de uitwerking van je programma.

Waarom dat niet gebeurt, is evident. Men houdt liever de totale controle op de budgetten. Zo kan men aan de hand van megaprojecten en een torenhoge schuld ons zand in de ogen strooien en de verderzetting van de absolute macht nastreven. Echter, dat is niet in het belang van de Stekenaar.

Die is gediend met een plan voor en aanpak van de mobiliteit in de centrumzone, een gemeente met een matige schuld, samenwerking met andere gemeenten, betaalbaar wonen, een belastingverlaging, behoud en uitbreiding van groene zones in woonkernen, onafhankelijke bestuurders, een klimaatplan ook op lokaal niveau, en nog zoveel meer.

Wij zullen daar altijd voor blijven strijden.