De euforie van de pyrrusoverwinning

24 April 2019

De euforie van de pyrrusoverwinning

"Al bij al zijn we tevreden", liet Kris Van Duysse optekenen. Deze uitspraak volgt op een vonnis van de Raad voor Vergunningsbetwisting waarin de vergunning voor de bouw van het nieuwe zomerhuis werd vernietigd. De klacht voor de Raad werd ingediend door een omvangrijke groep omwonenden. De bouwwerken waren al gestart en moeten nu maanden lang stilgelegd worden. De kost daarvan is onduidelijk. De toekomst van het project evenzeer.

Groen Stekene wil een paar kanttekeningen plaatsen bij dit dossier dat de Stekenaar in een wurggreep houdt. Allereerst betreuren we de hoera-stemming van het bestuur. Voor ons zijn er in deze aanpak alleen maar verliezers te bespeuren, niet in het minst de inwoners van Stekene die de rekening betalen. Bovendien had het project Zomerhuis al kunnen gerealiseerd zijn, had men een andere en meer bescheiden aanpak gehad. Groen Stekene vraagt zich af wat de kost is van de blinde overmoed die leidde tot een vroegtijdige start van de werken.

Bovendien is een pyrrusoverwinning boeken op de kap van een groep omwonenden volgens ons niet hoe er aan politiek moet worden gedaan. De schreeuw om burgerparticipatie en betrokkenheid bij het beleid was tijden de vorige verkiezingen oorverdovend. Het beste bewijs daarvoor zijn de 500 handtekeningen die vorig jaar werden afgegeven om de huidige plannen rond het Zomerhuis een halt toe te roepen.

De beleidslijnen rond burgerparticipatie laten op zich wachten. Burgers moeten nu, in deze fase van beleidsbepaling en budgetdiscussies, betrokken worden. Het achteraf doen is een doekje voor het bloeden.

"Participatie is geen luxe. Het is geen optie van de lokale democratie. Het is de motor."