Coronafonds Stekene steunt de Zorgbib

22 Februari 2021

Coronafonds Stekene steunt de Zorgbib

In het voorjaar hebben alle Stekense politieke partijen (Gemeentebelangen, Groen, Vlaams  Belang en CD&V) samen een fonds opgericht om die inwoners te steunen die het door de coronacrisis financieel (nog) moeilijker hebben gekregen. Daarmee wilden ze een antwoord bieden op de crisis die zich toen afspeelde, en nu nog steeds, onder andere in de sociale voorzieningen. Alle mandatarissen van de Gemeenteraad, Bijzonder Comité, Raad van Bestuur Zorg, Woonanker Waas en Wase Landmaatschappij  hebben persoonlijk een zitpenning afgestaan. Dat leverde meer dan 5.000 euro op. “Dit partijoverschrijdend initiatief is zeker niet de volledige oplossing, maar wij onderschrijven het motto: alle initiatieven helpen”, zo zeggen de vier partijvoorzitters Bernard Van Hullebus (Gemeentebelangen), Luc De Cleir (Groen), Koen De Cock (Vlaams Belang) en Johan Symoens (CD&V). Het geld uit het fonds wordt beheerd door de vier partijvoorzitters samen. Zij waren het eens om  in eerste instantie de nood van vzw De Olijf te ledigen. De Olijf merkte een toename van het aantal gezinnen dat voedsel nodig heeft, en heeft zich met dat geld dan ook daarop geconcentreerd. Met een tweede schijf werd aan de klanten van De Olijf op 24 december een kerstmaaltijd aangeboden. Nu is beslist om een derde en laatste schijf te schenken aan de Zorgbib van het Stekense Rode Kruis. De Zorgbib is een nationaal initiatief van het Rode Kruis, waar de plaatselijke afdeling graag haar schouders onder zet. De Zorgbib biedt een bibliotheek en dienstverlening op maat aan voor mensen die door hun zorgcontext niet zomaar naar de gewone bibliotheek kunnen gaan. In Stekene denkt men in de eerste plaats aan bewoners van de woonzorgcentra. Het aanbod is erg ruim en wordt samengesteld op maat van bewoners. “Door corona hebben wij dit initiatief uit moeten stellen, maar intussen geven we opleiding aan onze vrijwilligers via online platformen” zo licht Claude Durnez, voorzitter van de Stekense Rode Kruisafdeling, toe. “Zodra we opnieuw toegang hebben tot de woonzorgcentra, gaan we meteen aan de slag”, aldus nog Durnez, die er ook op wijst dat bij de Zorgbib het sociaal contact centraal staat. Tijdens de boekenronde wordt met plezier tijd gemaakt voor een praatje. Claude Durnez voegt er nog aan toe bijzonder opgetogen te zijn dat een deel van het Coronafonds naar hun Zorgbib gaat. “De bewoners van de WZC hebben al lang genoeg sociaal contact moeten missen. Wij staan te popelen om hier iets aan te doen”, zo sluit hij af.