Coronafonds Stekene biedt kerstmaaltijd aan

08 December 2020

Coronafonds Stekene biedt kerstmaaltijd aan

In het voorjaar hebben alle Stekense politieke partijen (Gemeentebelangen, Groen, Vlaams  Belang en CD&V) samen een fonds opgericht om die inwoners te steunen die het door de coronacrisis financieel (nog) moeilijker hebben gekregen. Daarmee wilden ze een antwoord bieden op de crisis die zich toen afspeelde, en nu nog steeds, onder andere in de sociale voorzieningen. Alle mandatarissen van de Gemeenteraad, Bijzonder Comité, Raad van Bestuur Zorg, Woonanker Waas en Wase Landmaatschappij  hebben persoonlijk een zitpenning afgestaan. Dat leverde meer dan 5.000 euro op. Geld uit het fonds wordt beheerd door de vier partijvoorzitters samen. Zij waren het eens om  in eerste instantie de nood van vzw De Olijf te ledigen. In een eerste schijf werd voor de zomer alvast 2.500 euro toegekend. De Olijf merkte een toename van het aantal gezinnen dat voedsel nodig heeft, en heeft zich met dat geld dan ook daarop geconcentreerd. Nu is ook beslist om een tweede schijf vrij te maken, hiermee wordt aan de klanten van De Olijf op 24 december een kerstmaaltijd aangeboden. De praktische organisatie daarvan ligt in de handen van de Olijf zelf. “Dit partijoverschrijdend initiatief is zeker niet de volledige oplossing, maar wij onderschrijven het motto: alle initiatieven helpen”, zo zeggen de vier partijvoorzitters Bernard Van Hullebus (Gemeentebelangen), Luc De Cleir (Groen), Koen De Cock (Vlaams Belang) en Johan Symoens (CD&V). Het team van De Olijf laat weten bijzonder opgetogen te zijn met de oprichting van dit coronafonds. “Niet alleen omdat wij daardoor een financiële injectie kregen om voedsel aan te kopen voor onze klanten en nu ook om hen een kerstmaaltijd aan te bieden”, aldus voorzitter Roger De Block, “maar vooral ook omdat het besef blijkbaar groeit dat ook in Stekene de kansarmoede , zeker in deze coronatijd , ruim aanwezig is en opgespoord en bestreden moet worden. En dan liefst op een structurele manier.” Dat de Olijf daarbij betrokken wordt als ervaringsdeskundige - eerstelijns organisatie stemt alle medewerkers hoopvol . Zij zijn ervan overtuigd dat er nog genoeg verborgen armoede is in Stekene en hopen dat dit initiatief de start mag  zijn om van de strijd hiertegen een prioriteit te maken !