Trage Wegen - al wat je zou moeten weten

29 April 2020

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Op deze pagina houden we alle informatie bij rond de acties van Groen Stekene om trage wegen bekend te maken, open te krijgen en te onderhouden.

https://www.groenstekene.be/groen_stekene_wil_trage_wegen_heropenen_met_nieuwe_decreet_kunnen_oude_voetwegen_niet_meer_verjaren