Steven van Meirvenne

Steven van Meirvenne

Steven van Meirvenne

Omdat alle overheidsmaatregelen altijd de groene toets zouden moeten kunnen doorstaan.
Omdat we hier over enkele decennia misschien wel met onze voeten in het water staan – als de poolkappen aan het smelten gaan.
Omdat duurzame energie haaks staat op fossiele brandstoffen.
Omdat onze leefomgeving me veel te dierbaar is.
Daarom doe ik aan politiek.

Politiek begint voor mij op het lokale niveau. Hier in Stekene zijn er immers uitdagingen genoeg.
Ten eerste moeten we de democratie in onze gemeente herstellen: geen éénpartijbestuur meer maar steeds coalities.
Meer veilig en duurzaam verkeer, bijvoorbeeld door meer en betere fietspaden.
Minder megalomane dure projecten.

Durf daarom mee écht groen te denken, en misschien zelfs te zijn.
Daarvoor wil ik mij engageren.

Steven
0486 76 32 24
[email protected]

Steven van Meirvenne

Gemeenteraadslid

Omdat alle overheidsmaatregelen altijd de groene toets zouden moeten kunnen doorstaan.
Omdat we hier over enkele decennia misschien wel met onze voeten in het water staan – als de poolkappen aan het smelten gaan.
Omdat duurzame energie haaks staat op fossiele brandstoffen.
Omdat onze leefomgeving me veel te dierbaar is.
Daarom doe ik aan politiek.

Politiek begint voor mij op het lokale niveau. Hier in Stekene zijn er immers uitdagingen genoeg.
Ten eerste moeten we de democratie in onze gemeente herstellen: geen éénpartijbestuur meer maar steeds coalities.
Meer veilig en duurzaam verkeer, bijvoorbeeld door meer en betere fietspaden.
Minder megalomane dure projecten.

Durf daarom mee écht groen te denken, en misschien zelfs te zijn.
Daarvoor wil ik mij engageren.

Steven
0486 76 32 24
[email protected]