Michel Cornelissen

21ste plaats

Mijn belangrijkste zorg voor onze gemeente:

Een visie op een globale mobiliteit in Stekene en vooral een verbetering voor de zwakke weggebruiker is zeker aan de orde in Stekene.

Prioritair bij elke beleidsbeslissing zou moeten zijn: meer inzetten op een kwalitatieve ruimtelijke ordening met voldoende groen en speelruimte voor onze kinderen.

Michel
0497 51 90 23 - michel.cornelissen@groenstekene.be
FB/misjel.cornelissen