Groen Stekene maakt samen met enthousiastelingen een nieuwe inventaris van de trage wegen

30 April 2020

Groen Stekene maakt samen met enthousiastelingen een nieuwe inventaris van de trage wegen

In 2011 voltooiden een tiental Stekense verenigingen waaronder GPS Stekene (het toenmalige Groen Stekene) twee adviesnota's en wenselijkheidskaarten over trage wegen in Stekene. Dit met de bedoeling de oude voet- en kerkwegels in onze gemeente in de aandacht te brengen en hun functie in ere te herstellen ter wille van recreatie en veilige mobiliteit.  Windstilte Sinds de beide nota's werden opgemaakt bleef het rond trage wegen heel erg stil in Stekene. Tot nu werden de kansen niet benut om hiermee aan de slag te gaan en een actief trage wegenbeleid uit te stippelen in Stekene. Integendeel, sinds 2011 zijn er alweer wat wegels extra gesloten geraakt. En dit terwijl de meeste van deze wegels en paden een juridisch statuut hebben dat hen niet zomaar kan sluiten, wel integendeel. Nieuw decreet In 2019 kwam er een nieuw Vlaamse decreet rond trage wegen, dat trage wegenbeleid actief promoot en dat nogmaals accentueert dat gemeenten werk moeten maken van het open maken en onderhouden van hun wegels. Groen Stekene (voormalig GPS Stekene) besloot om dit nieuwe decreet aan te grijpen om de plannen en vooral acties in Stekene terug van onder het stof te halen. Zeer belangrijk in het nieuwe decreet is nl. dat mensen getuigen over hun eerder of huidig gebruik van wegels. Concreet maakten wij op basis van de plannen uit 2011 vier digitale formulieren op waarmee mensen of organisaties hun gebruik kunnen bevestigen. Wij verzamelen deze en willen die gebruiken om in eventueel latere betwistingen uitsluitsel te geven. Wat kan jij nu doen? Vul één of meerdere van onderstaande getuigenisformulieren in. Je kan ook mailen om over meerder wegels te getuigen, foto's van wegels doorsturen, of gewoon extra informatie bij ons opvragen. Je kan getuigen uit persoonlijke naam, of als vertegenwoordiger van een vereniging die de wegels gebruikte.

  1. trage wegen Stekene Noord 1
  2. trage wegen Stekene Noord 2
  3. trage wegen Stekene Zuid 1
  4. trage wegen Stekene Zuid 2
Wij zamelen deze getuigenissen in, kijken welke waar bruikbaar zijn en gaan ermee aan de slag om wegels weer open te krijgen.
Indien je wenst kunnen wij jou verder per mail op de hoogte houden van de evolutie hiervan, of van andere acties rond trage wegen. Schrijf je daarvoor in op onze nieuwsbrief.
Verspreid mee de boodschap en deel dit bericht!
Hoe meer getuigenissen wij ontvangen, hoe meer kansen er zijn om wegels in Stekene terug open en onderhouden te krijgen.
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!
Namens de werkgroep trage wegen
Ps: als je wil kan je deze formulieren ook op papier ontvangen, een eenvoudig mailtje naar [email protected] of een belletje naar Carl Ivens op 0485 79 63 49 volstaan.