Groen Stekene huldigt Bekafbos in als beschermd erfgoed

15 Oktober 2020

Groen  Stekene huldigt  Bekafbos in als beschermd erfgoed

Groen Stekene huldigt het Bekafbos officieel in als beschermd erfgoed. Dat doen ze omdat het bos permanent gevaar loopt door bomenkap i.k.v. de ontwikkeling van nieuwe weekendverblijven. Het bos ligt voornamelijk in recreatiegebied, en is daarom amper beschermd door de overheid. De actie kadert in de Week van het Bos.Aan beschermd erfgoed raak je niet. Dat is de boodschap die Groen Stekene duidelijk wil maken. Dat doen ze met een officiële inhuldiging en een erfgoedbordje op maat. Omdat het Bekafbos voornamelijk in recreatiegebied ligt, is er de voorbije decennia immens veel bos verdwenen bij het verkavelen naar weekendverblijven. Groen Stekene berekende dat er als gevolg van het ultraliberaal weekendverblijvenbeleid de voorbije dertig jaar in Stekene alleen al voor de bouw van weekendverblijven tussen de 70 en de 100 voetbalvelden aan bos zijn verdwenen. En de kaalkap voor weekendverblijven gaat gewoon onverminderd voort. In tijden van klimaat-opwarming kan dit tellen en zijn de cijfers ronduit dramatisch. Het is bovendien extra jammer voor het Bekafbos, vindt fractieleider Carl Ivens: "Het bos is nl. bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit in de omgeving. Om de aandacht te vestigen op die voortdurende ontbossing, willen wij het  Bekafbos erkennen als beschermd erfgoed." “Het Bekafbos is anderzijds ook een symboolbos: tot 2022 mogen hier weekendhuizen gebouwd worden. Ontwikkelaars maken hier zonder respect voor de natuur gretig gebruik van, ze denken hierbij alleen aan eigengewin. In nabijgelegen clusters mag men weekendhuizen blijven bouwen, niet vervallen verkavelingen in de bossen vormen een tikkende tijdbom voor de natuurwaarde.”

Vlaamse bossen zeer kwetsbaar

In Vlaanderen ligt 50.000 hectare bos in woongebieden en industriegebieden. Dat maakt hen kwetsbaarder voor ontbossing. Die bossen zijn in principe beschermd door het Bosdecreet, maar toch verdwijnt er elk jaar meer bos. "Dat komt omdat bijna iedereen die wil kappen, een vergunning krijgt", zegt Vlaamse parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege. "We moeten veel voorzichtiger omgaan met die aanvragen. Nu wordt er in het wilde weg gekapt zoals hier in Stekene, en dat willen we vermijden."

Bovendien is 12.500 hectare van die bossen extra waardevol. Die bossen zijn eeuwen oud en brengen enorm veel extra biodiversiteit met zich mee. Het zijn ook enorme CO2-stofzuigers, meer dan jonge bossen. Die moeten dus absoluut beschermd worden als we zo veel mogelijk CO2 uit onze lucht willen houden. 

Nog meer kaalkap in Stekene

In Stekene worden nog enkele bossen ernstig bedreigd. Zo zijn er de omstreden plannen om het Nonnenbos in Kemzeke te verkavelen en daarmee het laatste restje gemeentelijk groen in deze deelgemeente om te leggen. Groen zal alle acties blijven steunen die het bos van kap proberen te vrijwaren. Recent was er net als in Kemzeke ook hevig buurtprotest in en rond de Lunterbergstraat: een ontwikkelaar plande om daar een groot bos te kappen en er 118 weekendverblijven neer te poten.

“Groen wil geen enkel weekendverblijf meer extra op haar grondgebied. Met 1.200 vakantiewoningen en bijhorende bosvernieling is onze gemeente meer dan verzadigd.”

Het bestuur van Stekene blaast in beide dossiers koud en warm tegelijk.

Actief aanplanten

Groen Stekene pleit om de komende jaren opnieuw actief bomen aan te gaan planten, zowel op openbare plaatsen in de woonkernen, op gemeentelijke gronden elders, als langs alle toegangswegen van onze gemeente.“ De voorbije hittezomers hebben bewezen dat er hoge nood is aan meer bomen om te verkoelen en om het water vast te houden.” Stekene kan op dat vlak beslist meer doen.

 

Ook bij HLN: https://www.hln.be/stekene/voor-ons-is-bekafbos-beschermd-erfgoed-groen-houdt-actie-tegen-verdere-bouw-weekendverblijven-in-waardevol-bosgebied~a7eb9870/

En TV-Oost: https://www.tvoost.be/nieuws/week-van-het-bos-groen-plaats-erfgoedbord-aan-bekafbos-in-stekene-106671