Gemeentebestuur Stekene wil nog geen digitaal burgerparticipatieforum en negeert constructief voorstel gesteund door de voltallige oppositie.

28 April 2021

Gemeentebestuur Stekene wil nog geen digitaal burgerparticipatieforum en negeert constructief voorstel gesteund door de voltallige oppositie.

Sinds het begin van deze legislatuur verplicht de overheid om in elke gemeente een Schepen van Burgerparticipatie te hebben. Sindsdien zetten steeds meer gemeenten in op burgerparticipatie om het beleid en de wensen van burgers beter op elkaar af te stemmen.  In Stekene bleef het tot nu toe bij enkele schuchtere pogingen. Bij het uittekenen van nieuwe Merlan-wijk in Klein-Sinaai, mochten de Stekenaren suggesties doen voor straatnamen, en bij de inrichting van een lokaal speelterrein werden de bewoners van de omliggende straten uitgenodigd om mee te beslissen over de inrichting ervan.  Daarom lanceerde Groenraadsleden Veerle Meuleman en Katrien De Vijlder op de gemeenteraad van 27 april het voorstel om een digitaal burgerparticipatieforum te gebruiken. Via deze weg kunnen burgers ideeën indienen, en op mekaars voorstellen stemmen. Ook voorstellen die het gemeentebestuur zelf heeft, kunnen via deze weg – feedback krijgen of gestemd worden. Tegelijk kan je via dit kanaal de burgers blijvend informeren over de opvolging van deze projecten. Om ervoor te zorgen dat ieders stem gehoord kan worden, wordt ook een niet-digitale mogelijkheid voorzien om deel te nemen. Dit burgerplatform is niet ter vervanging van de adviesraden. Sterker nog: wij hopen dat de adviesraden ook van dit platform gebruik zullen maken om ideeën uit te werken en hun stem nog te versterken voor het helaas vaak dove beleid. 

Groen besluit: zeker in een bestuur waar een absolute meerderheid de plak zwaait, is het noodzakelijk om de bijna 60% stemmers die niét op Gemeentebelangen stemden én de jonge bewoners die niet stemgerechtigd zijn, ook te horen.  

Helaas, de Schepen van Burgerparticipatie zag het voorstel niet zitten. "Er loopt nog ander studiewerk" gaf hij aan. Bovendien zou de dienst communicatie onderbemand zijn. Veerle Meuleman repliceerde namens de Groenfractie dat zij het wel erg laat na de start van deze legislatuur vindt om nog met studiewerk bezig te zijn. Tijd voor actie. Het constructieve voorstel van Groen is een cadeau: het is echt bedoeld om te helpen. Net daarom leidt de afwijzende repliek van het bestuur tot teleurstelling bij Groen Stekene. 

Het is een vraag om het participatieplatform te overwegen, niet meer, niet minder. De stemming leverde een opvallend resultaat op: de voltallige oppositie was voor het voorstel van Groen Stekene, de 13 leden van Gemeentebelangen waren tegen.  

Hiermee komt een abrupt einde aan een mooi voorstel om snel werk te maken van burgerparticipatie. Deze bestuursmeerderheid heeft het blijkbaar moeilijk met een positief voorstel en krachtig signaal van de oppositie.  

 

Voor een mooi voorbeeld, kijk naar het project van Lokeren: https://denkmee.lokeren.be