Burgerparticipatie en inspraak: de 'way to go'

13 December 2016

Groen Stekene wil zich voortaan nog sterker toespitsen op basisdemocratie, openheid en burgerparticipatie. Stekene is op dat vlak een woestijn: gemeenteraadscommissies worden amper bijeengeroepen, inspraak voor burgers is een vodje papier, de informatieverstrekking is belabberd, met de gemeenteraad en de democratie wordt de spot gedreven. Bovendien vieren onbeschaamd cliëntelisme en een beleid zonder visie hoogtij in Stekene. Hoog tijd dus dat we de beslissingsmacht en het geloof in de politiek teruggeven aan de burger. Overal zie je burgerinitiatieven met succes opduiken: Ringland, Hart Boven Hard, G1000, Transitiegroepen... De oude manier om aan politiek te doen is voorbij: mensen willen het heft terug in eigen handen nemen. Groen Stekene is deze evolutie erg genegen. Daarom maakten we zelf gebruik van een rustige periode in de legislatuur om onze partij op een participatieve manier te hertekenen. Onze open algemene vergadering in juni 2016 vormde het sluitstuk van een vernieuwingscampagne die startte in 2015. In december vorig jaar zette GPS namelijk de bakens uit van een ingrijpend participatietraject: we nodigden onze sympathisanten uit om zich o.m. via een bevraging uit te spreken over belangrijke politieke thema's, over onze communicatie, over engagementen en betrokkenheid. Maar liefst 150 mensen werkten enthousiast mee. Met de resultaten van die grote inspraakronde gaan we nu volop aan de slag. Uit de bevraging bleek het ook bijna unaniem: GPS moest Groen worden. Logisch ook: de visies van GPS en Groen zijn de voorbije jaren dichter bij elkaar komen te liggen. Ook handig meegenomen voor nieuwkomers in Stekene: voor hen zal het minder zoeken zijn naar de groene partij.